sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Erasmus+ kiutazó oktatók és munkatársak (pályázati felhívások) /

Erasmus+ pályázati felhívás Kárpátalján megvalósuló oktatási és képzési célú mobilitásra (STA, STT) a 2018/2019-es tanév II. félévében (KA107)

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet felsőoktatási munkatársak számára partnerországban (Ukrajnában) megvalósuló oktatási és képzési célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2018/2019-es tanév második félévében.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása meghatározott oktatási területhez kötődő oktatási mobilitási tevékenység (STA), valamint képzési célú mobilitási tevékenység (STT) megvalósítására a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (Beregszász, Ukrajna).
Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést.
A képzési mobilitás hozzájárul a munkatársak személyes és szakmai fejlődéséhez, lehetőséget nyújt tapasztalatcserére, bevált gyakorlatok cseréjére, elősegíti az Erasmus+ programon belüli és kívüli intézményi együttműködést.
Jelen felhívás keretében megpályázható mobilitások:

egy oktatási mobilitás (STA), az intézményközi szerződések által meghatározott azon oktatási területeken, amelyek ISCED kódja*:
• 023 Languages
• 041 Business and administration
• 051 Biological and related sciences
• 0521 Environmental sciences
• 0531 Chemistry
• 1015 Travel, tourism and leisure

egy képzési mobilitás adminisztratív munkakörben dolgozó munkatársak számára (STT).

II. Ösztöndíj

A nyertes pályázók a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás 180 EUR/nap, az útiköltség támogatás 180 EUR/fő.
Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. A mobilitások megvalósításának periódusa, időtartama

STA: Jelen pályázat keretében 2019. február 18. és május 17. között megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni. Oktatási mobilitásra kizárólag a fogadó intézmény oktatási időszakában lehet kiutazni. A mobilitás időtartama és az oktatási órák száma: 5 egymást követő munkanap és minimum 8 tanítási óra, a mobilitás nem lehet ennél rövidebb, és nem foglalhat magába zero grantos napo(ka)t. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.

STT: Jelen pályázat keretében 2019. február 18. és június 14. között megvalósuló képzési mobilitásra lehet pályázni. A mobilitás időtartama 5 egymást követő munkanap, a mobilitás nem lehet ennél rövidebb, és nem foglalhat magába zero grantos napo(ka)t. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.

A mobilitások lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.
Figyelem, az Ukrajnába való belépéshez útlevél szükséges (további információk https://www.mae.ro/travel-conditions/3755).

IV. A pályázás feltételei

Ugyanazon pályázó a 2018/19-es tanévben csak egy Erasmus+ mobilitáson vehet részt, ezért: nem pályázhatnak azok, akik ebben a tanévben már részt vettek mobilitáson; a pályázati űrlapon nyilatkozni kell arról, hogy nyertes pályázat esetén a pályázó lemond a már elnyert, de még fel nem használt KA103-as mobilitásáról.

STA – 1 hely
1. Pályázatot kizárólag a Sapientia EMTE azon román állampolgárságú vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező főállású (azaz határozatlan időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott társult oktatója nyújthat be, aki a jelen felhívás I. pontja szerinti tudományterületeken tevékenykedik. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés csak aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.
2. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység lehet (az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet).

STT – 1 hely
1. Pályázatot nyújthatnak be a Sapientia EMTE román állampolgárságú, vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező, főállású (azaz határozatlan időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott adminisztratív, vagy más, nem oktatói munkakört betöltő munkatársai. Kisegítő személyzet nem pályázhat. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés kizárólag aktív munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottal köthető.
2. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó munkakörével. A képzési mobilitás célja a saját adminisztratív vagy más, nem oktatási jellegű munkakörrel kapcsolatos továbbképzési tevékenység lehet, az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.

V. Pályázati dokumentumok

A pályázatot elektronikusan szükséges elkészíteni, és nyomtatott formában, a kért aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani a kari (központi szervezeti egységek esetében az intézményi) Erasmus+ koordinátornak.
A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Kitöltött pályázati űrlap, STA esetében a tanszékvezető és a dékán jóváhagyásával, STT esetében a dékán/közvetlen felettes jóváhagyásával (I. a vagy b. melléklet).
2. Szakmai önéletrajz (magyarul vagy románul).
3. Angol nyelven kitöltött, a dékán (központi szervezeti egység esetén a felettes) által is aláírt, a megpályázott helynek megfelelő típusú (STA vagy STT) Mobility Agreement egyezmény (II. a. vagy b. melléklet). A fogadó fél aláírása pályázati fázisban opcionális, de nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelező lesz beszerezni.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:
I. a. melléklet: KA107 2018/2019/2 STA Pályázati űrlap
I. b. melléklet: KA107 2018/2019/2 STT Pályázati űrlap
II. a. melléklet: KA107 STA Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching
II. b. melléklet: KA107 STT Mobility Agreement – Staff Mobility for Training

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer

Az elbírálás során a meghirdetett oktatási területhez való kapcsolódás (STA), a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:
– részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (idegen nyelvű kurzusok megtartása beérkező külföldi hallgatók számára, Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);
– részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;
– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.

VII. Leadási határidő: 2018. december 04. kedd, 15 óra.

A pályázat eredményét a leadási határidőtől számított 20 munkanapon belül közöljük a pályázókkal.

Jelentkezni az Erasmus+ koordinátoroknál lehet:

Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia
Kolozsvári Kar: Sulyok Kármen
Marosvásárhelyi Kar: Keresztes Zsófia
Központi szervezeti egységek munkatársai (Rektori Hivatal, Gazdasági Főosztály, KPI): Páll Zita

*http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-field-descriptions-2015-en.pdf

Kolozsvár, 2018. november 21.

Eseménynaptár

2021. december

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031