sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Erasmus+ kiutazó oktatók és munkatársak (pályázati felhívások) /

Erasmus+ pályázati felhívás programországban megvalósuló oktatási célú mobilitásra (STA) a 2019/2020-as tanévben (KA103)

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet oktatási célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2019/2020-as tanévben.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási célú mobilitás (oktatási tevékenység) megvalósítására külföldi felsőoktatási intézményben, az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül. Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést. A program keretében az Európai Unió országainak vagy más programországnak olyan felsőoktatási intézményeiben lehet oktatási tevékenységet folytatni, amelyekkel az adott oktatási szakterületre érvényes Erasmus+ intézményközi megállapodása van egyetemünknek a mobilitás elkezdésének pillanatában (aktuális lista kari bontásban az I. sz. mellékletben).

II. Ösztöndíj: Az oktatók a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban intézményközi szerződésünk van):
– Dánia, Írország, Svédország: 180 EUR/nap;
– Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország: 160 EUR/nap;
– Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Törökország: 140 EUR/nap.
Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő és a fogadó intézmény közötti egyirányú útnak az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral mért távolsága alapján kerül kiszámításra: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.
Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. Az oktatási célú mobilitás megvalósítása:
1. A mobilitás megvalósításának periódusa: Jelen pályázat keretében 2019. szeptember 2. és 2020. október 15. között megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni.
Oktatási mobilitás keretében megélhetési támogatás csak a fogadó intézmény oktatási időszakában, a fogadó országban munkanapnak minősülő napokra adható. A fogadó intézmény vakációs periódusaiban vagy a fogadó ország munkaszüneti- és szabadnapjain teljesített mobilitási napok csak zero grantos-ak lehetnek, kivéve, hogyha a meghívóban expliciten feltüntetésre kerül az ilyen napokon történő munkavégzés. Minden nyertes pályázónak egyéni felelőssége idejében tájékozódni afelől, hogy melyek a fogadó intézményben a tényleges oktatási napok.
2. A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.
3. Az oktatási mobilitás lehet egyszerű vagy kombinált jellegű.
Egyszerű oktatási mobilitás esetén:
– az oktatási mobilitás célja a fogadó intézményben végzett oktatás lehet;
– időtartama minimum 2 egymást követő munkanap, a tevékenység minimum 8 tanítási óra.
Kombinált oktatási mobilitás esetén:
– a fogadó intézményben végzett oktatási tevékenység mellett a mobilitás célja a pedagógiai és tanterv-fejlesztési készségek („pedagogical and curriculum design skills”) fejlesztésére irányuló képzés is, ezt be kell jelölni a Mobility Agreementben;
– időtartama minimum 2 egymást követő munkanap, a tevékenység a készségfejlesztési képzés mellett minimum 4 tanítási óra.

IV. A pályázás feltételei:
1. Erasmus+ oktatási mobilitásra pályázatot nyújthat be a Sapientia EMTE román állampolgárságú vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező főállású (azaz határozatlan időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott társult oktatója. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés kizárólag aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.
2. A pályázó oktatónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.
3. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó szakterületével (l. még III. 3.). Az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
4. Az oktató saját tudományterületére kötött intézményközi szerződések által biztosított helyekre lehet pályázni. Azon oktatók esetében, akik olyan mobilitásra pályáznak, amelyre az EMTE-nek nincs Erasmus+ intézményközi szerződése (az adott intézménnyel és/vagy az adott szakterületre), azzal a feltétellel hagyható jóvá a pályázat, hogy az érintett oktató közbenjárásával a mobilitás megkezdése előtt létrejön a szükséges megállapodás.
5. A megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni az intézményközi szerződésekben rögzített időtartamokat. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.
6. Jelen felhívás keretében nem lehet pályázatot benyújtani Romániában vagy az oktató állandó lakhelye szerinti országban megvalósuló oktatási tevékenységre.

V. Pályázati dokumentumok:
A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani a kari Erasmus+ koordinátornak.
A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a dékán jóváhagyásával (II. sz. melléklet).
2. Szakmai önéletrajz (magyarul vagy románul, minta a III. sz. mellékletben).
3. Angol nyelven kitöltött, a dékán által is aláírt Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, IV. sz. melléklet). Pályázati fázisban a fogadó fél aláírása opcionális.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:
I. sz. melléklet: az EMTE intézményközi szerződéseinek listája kari bontásban (STA mobilitásokra vonatkozóan)
II. sz. melléklet: Pályázati űrlap 2019/2020 (KA103, STA)
III. sz melléklet: Szakmai önéletrajz minta
IV. sz. melléklet: Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching (STA munkaterv)

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer:
Az elbírálás során a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:
– részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (idegen nyelvű kurzusok megtartása beérkező külföldi hallgatók számára, Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);
– részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;
– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.
Előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus vagy Erasmus+ ösztöndíjban, nem egyetemi vezető (tanszékvezetői vagy ennél magasabb beosztásban), illetve olyan vezető, aki aktívan részt vesz az Erasmus+ programok lebonyolításában.

VII. A pályázatok benyújtásának időszaka: 2019. május 6. (hétfő) – 2019. május 23. (csütörtök) déli 12 óra.
A pályázat eredményéről a benyújtási határidőtől számított 20 munkanapon belül küldünk értesítést.

Jelentkezni a kari Erasmus+ koordinátoroknál lehet:
Csíkszeredai Kar - Bors Hortenzia
Kolozsvári Kar - Sulyok Kármen
Marosvásárhelyi Kar - Keresztes Zsófia.


Kolozsvár, 2019. április 15.

Eseménynaptár

2021. december

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031