sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Erasmus+ kiutazó oktatók és munkatársak (pályázati felhívások) /

Erasmus+ pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak programországban megvalósuló képzési célú mobilitására (STT) a 2017/2018-as tanévben (KA103)

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet felsőoktatási munkatársak számára programországban megvalósuló képzési célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2017/2018-as tanévben.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása az EMTE adminisztratív és más, nem oktatói munkakörben dolgozó alkalmazottai, valamint adminisztratív munkakörrel is rendelkező oktatói számára képzési célú mobilitás (STT) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programja keretén belül. A képzési tevékenység támogatott formái: képzési célú eseményen való részvétel a fogadó intézményben (pl. továbbképző, tanfolyam, kivéve konferencia-részvétel), szakmai látogatás, részvétel közvetlen munkahelyi megfigyelésen, szakmai képzés.

Képzési célú mobilitás folytatható:

– az Európai Unió országainak és más programországoknak olyan felsőoktatási intézményeiben, amelyekkel erre vonatkozó Erasmus+ intézményközi megállapodása van egyetemünknek a mobilitás elkezdésének pillanatában (aktuális lista az I. sz. mellékletben, bármelyik szervezeti egységből lehet jelentkezni bármelyik kar által szerződött helyre, de túljelentkezés esetén előnyben lesz a szerződéstulajdonos kar munkatársa);

– egy programország egyéb munkaerő-piaci vagy az oktatás, képzés terén tevékenykedő állami vagy magánintézményében (pl. vállalkozás, közintézmény, kereskedelmi kamara, non-profit szervezet, alapítvány, egyesület, kutatóintézet, oktatási központ, könyvtár, pályaválasztási tanácsadó szerv).

A képzési mobilitás hozzájárul a munkatársak személyes és szakmai fejlődéséhez, gyakorlati tudásuk fejlesztéséhez, lehetőséget nyújt továbbképzésre, tapasztalatcserére, bevált gyakorlatok átvételére, hallgatók szakmai gyakorlatának előkészítésére, elősegíti az intézményi együttműködést és erősíti a gazdasági szférával kialakított kapcsolatokat.

II. Ösztöndíj

A munkatársak a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába.

A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban munkatársak képzésére vonatkozó intézményközi szerződésünk van):

– Dánia, Írország: 160 EUR/nap;

– Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Törökország: 140 EUR/nap;

– Portugália, Szlovákia, Spanyolország: 120 EUR/nap.

Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő intézmény és a fogadó intézmény közötti egyirányú út távolsága alapján kerül kiszámításra az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. A mobilitás megvalósításának periódusa

Jelen pályázat keretében 2017. szeptember 1. és 2018. október 15. között megvalósuló képzési mobilitásra lehet pályázni.

A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.

IV. A pályázás feltételei

1. Erasmus+ képzési mobilitásra pályázatot nyújthatnak be:

– a Sapientia EMTE román állampolgárságú, vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező, főállású (azaz határozatlan időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott adminisztratív, vagy más, nem oktatói munkakört betöltő munkatársai;

– a Sapientia EMTE adminisztratív vagy vezető beosztást is betöltő főállású oktatói, akik a fogadó intézményben adminisztratív munkájukkal kapcsolatos továbbképzésen vennének részt (adott tanévben csak akkor vehetnek részt képzési mobilitáson, hogyha nem vesznek részt oktatási mobilitáson).

Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés kizárólag aktív munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottal köthető.

2. A pályázónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.

3. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó munkakörével. A képzési mobilitás célja kizárólag a saját adminisztratív vagy más, nem oktatási jellegű munkakörrel kapcsolatos továbbképzési tevékenység lehet, az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.

4. A képzési célú mobilitás időtartama minimum 2 egymást követő munkanap, a megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni az intézményközi szerződésekben előírt időtartamokat is. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.

5. Jelen felhívás keretében nem lehet pályázatot benyújtani Romániában vagy a pályázó állandó lakhelye szerinti országban megvalósuló képzési tevékenységre.

V. Pályázati dokumentumok

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kérjük benyújtani a kari Erasmus koordinátornak, központi szervezeti egységek munkatársai esetén az intézményi Erasmus koordinátornak.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Kitöltött pályázati űrlap, a dékán (központi szervezeti egység esetén a felettes) jóváhagyásával (II. sz. melléklet).

2. Szakmai önéletrajz (magyarul vagy románul).

3. Angol nyelven kitöltött, a dékán (központi szervezeti egység esetén a felettes) által is aláírt Mobility Agreement – Staff Mobility for Training típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, III. sz. melléklet). Nyertes pályázat esetén szerződéskötéshez az akkor érvényes nyomtatványtípust kell majd használni, a végleges, angol nyelvű, mindhárom fél által eredetiben aláírt, a két intézmény bélyegzőjével ellátott munkaterv bemutatása feltétele az ösztöndíj folyósításának.

4. Meghívó vagy fogadólevél a fogadó intézménytől (a pályázat benyújtásának pillanatában opcionális). Nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelezően be kell mutatni az elektronikus formátumú vagy papír alapú, a mobilitás első napjához képest 45 napnál nem régebbi meghívót vagy fogadólevelet, amely tartalmazza a mobilitás konkrét periódusát is, ennek hiányában nem kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

I. sz. melléklet: az EMTE intézményközi szerződéseinek listája (STT mobilitások)

II. sz. melléklet: Pályázati űrlap (KA103, STT)

III. sz. melléklet: Mobility AgreementStaff Mobility for Training (STT munkaterv)

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer

Az elbírálás során a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerülnek értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

– részvétel Erasmus tevékenységek vagy más nemzetközi tevékenységek szervezésében (pl. tanácsadás incoming/outgoing diákoknak/tanároknak, az Erasmus programmal kapcsolatos gazdasági vagy egyéb adminisztratív ügyintézés stb.);

– elkötelezettség, megbízhatóság;

– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.

Előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus vagy Erasmus+ ösztöndíjban, illetve akinek csak korlátozott lehetőségei vannak más szakmai kiutazásra.

VII. Leadási határidő: 2017. május 25. csütörtök, déli 12 óra.

A pályázat eredményét a leadási határidőtől számított 20 munkanapon belül tesszük közzé az egyetem központi honlapján az Erasmus+ menüpont alatt.

Jelentkezni az Erasmus koordinátoroknál lehet:

Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia

Kolozsvári Kar: Albert Kati

Marosvásárhelyi Kar: Szabadi Szidónia

Központi szervezeti egységek munkatársai (Rektori Hivatal, Gazdasági Főosztály, KPI): Páll Zita

 

Kolozsvár, 2017. május 03.

Eseménynaptár

2020. október

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031