sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Erasmus+ kiutazó oktatók és munkatársak (pályázati felhívások) /

Erasmus+ pályázati felhívás felsőoktatási munkatársak programországban megvalósuló képzési célú mobilitására (STT) a 2019/2020-as tanévben (KA103)

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet felsőoktatási munkatársak számára programországban megvalósuló képzési célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2019/2020-as tanévben.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása az EMTE felsőoktatási munkatársai számára képzési célú mobilitás (STT) megvalósítására az Európai Unió Erasmus+ programja keretén belül. A képzési tevékenység támogatott formái: képzési célú eseményen való részvétel a fogadó intézményben (pl. továbbképző, tanfolyam, Erasmus+ nemzetközi hét, kivéve kutatás és konferencia-részvétel), szakmai látogatás, részvétel közvetlen munkahelyi megfigyelésen, szakmai képzés. (Oktatók esetében az EMTE elsősorban az oktatási mobilitást támogatja, amely tartalmazhat pedagógiai és tanterv-fejlesztési készségek fejlesztését célzó képzési összetevőt is.)
Képzési célú mobilitás folytatható:
– az Európai Unió országainak és más programországoknak olyan felsőoktatási intézményeiben, amelyekkel erre vonatkozó Erasmus+ intézményközi megállapodása van egyetemünknek a mobilitás elkezdésének pillanatában (aktuális lista kari bontásban az I. sz. mellékletben, bármelyik szervezeti egységből lehet jelentkezni bármelyik kar által szerződött helyre, de túljelentkezés esetén előnyben lesz a szerződéstulajdonos kar munkatársa);
– adott programország egyéb munkaerő-piaci vagy az oktatás, képzés terén tevékenykedő állami vagy magánintézményében (pl. vállalkozás, közintézmény, kereskedelmi kamara, non-profit szervezet, alapítvány, egyesület, kutatóintézet, oktatási központ, könyvtár, pályaválasztási tanácsadó szerv).
A képzési mobilitás hozzájárul a munkatársak személyes és szakmai fejlődéséhez, gyakorlati tudásuk fejlesztéséhez, lehetőséget nyújt továbbképzésre, tapasztalatcserére, bevált gyakorlatok átvételére, hallgatók szakmai gyakorlatának előkészítésére, elősegíti az intézményi együttműködést és erősíti a gazdasági szférával kialakított kapcsolatokat.

II. Ösztöndíj: A munkatársak a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába. A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban munkatársak képzésére vonatkozó intézményközi szerződésünk van):
– Dánia, Írország: 180 EUR/nap;
– Franciaország, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország: 160 EUR/nap;
– Magyarország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Törökország: 140 EUR/nap.
Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő és a fogadó intézmény közötti egyirányú útnak az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral mért távolsága alapján kerül kiszámításra: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.
Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. A mobilitás megvalósításának periódusa: Jelen pályázat keretében 2019. szeptember 2. és 2020. október 15. között megvalósuló képzési mobilitásra lehet pályázni.
A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.

IV. A pályázás feltételei:
1. Erasmus+ képzési mobilitásra pályázatot nyújthat be:
– a Sapientia EMTE román állampolgárságú, vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező, főállású (azaz határozatlan időre szóló munkaszerződéssel foglalkoztatott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott oktatási kisegítő munkatársa („personal didactic auxiliar”) vagy gazdasági-adminisztratív munkatársa („personal administrativ”); kivételesen indokolt esetben a szervezeti egységek vezetői egyénenként dönthetnek egyes egyéb kisegítő munkaköröket („personal de întreţinere şi operaţional”) betöltő munkatársak pályázatának befogadásáról;
– a Sapientia EMTE főállású oktatói, akik a fogadó intézményben adminisztratív munkájukkal kapcsolatos képzésen vennének részt (adott tanévben csak akkor vehetnek részt képzési mobilitáson, hogyha nem vesznek részt oktatási mobilitáson).
Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés kizárólag aktív munkaszerződéssel rendelkező alkalmazottal köthető.
2. A pályázónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.
3. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó munkakörével. A képzési mobilitás célja kizárólag a saját munkakörrel kapcsolatos továbbképzési tevékenység lehet, az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet.
4. A képzési célú mobilitás időtartama minimum 2 egymást követő munkanap, a megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni az intézményközi szerződésekben előírt időtartamokat is. A mobilitás keretében megélhetési támogatás kizárólag a fogadó országban munkanapnak minősülő napokra adható. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.
5. Jelen felhívás keretében nem lehet pályázatot benyújtani Romániában vagy a pályázó állandó lakhelye szerinti országban megvalósuló képzési tevékenységre.

V. Pályázati dokumentumok
A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kérjük benyújtani a kari Erasmus+ koordinátornak, központi szervezeti egységek munkatársai esetén az intézményi Erasmus+ koordinátornak.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:
1. Kitöltött pályázati űrlap, a dékán (központi szervezeti egység esetén a felettes) jóváhagyásával (II. sz. melléklet).
2. Szakmai önéletrajz (magyarul vagy románul).
3. Angol nyelven kitöltött, a dékán (központi szervezeti egység esetén a felettes) által is aláírt Mobility Agreement – Staff Mobility for Training típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, III. sz. melléklet). Pályázati fázisban a fogadó fél aláírása opcionális.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:
I. sz. melléklet: az EMTE intézményközi szerződéseinek listája kari bontásban (STT mobilitásokra vonatkozóan)
II. sz. melléklet: Pályázati űrlap 2019/2020 (KA103, STT)
III. sz. melléklet: Mobility Agreement – Staff Mobility for Training (STT munkaterv)

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer:
Az elbírálás során a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerülnek értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:
– részvétel Erasmus tevékenységek vagy más nemzetközi tevékenységek szervezésében (pl. tanácsadás incoming/outgoing diákoknak/tanároknak, az Erasmus programmal kapcsolatos gazdasági vagy egyéb adminisztratív ügyintézés stb.);
– elkötelezettség, megbízhatóság;
– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.
Előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus vagy Erasmus+ ösztöndíjban, illetve akinek csak korlátozott lehetőségei vannak más szakmai kiutazásra.

VII. A pályázatok benyújtásának időszaka: 2019. május 6. (hétfő) – 2019. május 23. (csütörtök) déli 12 óra.
A pályázat eredményéről a benyújtási határidőtől számított 20 munkanapon belül küldünk értesítést.

Jelentkezni az Erasmus+ koordinátoroknál lehet:
Csíkszeredai Kar - Bors Hortenzia
Kolozsvári Kar - Sulyok Kármen
Marosvásárhelyi Kar - Keresztes Zsófia
Központi szervezeti egységek munkatársai (Rektori Hivatal, Gazdasági Főigazgatóság) - Páll Zita.


Kolozsvár, 2019. április 15.

Eseménynaptár

2021. december

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031