sapientia.ro

Főoldal / Erasmus+ / Erasmus+ kiutazó oktatók és munkatársak (pályázati felhívások) /

Erasmus+ pályázati felhívás programországban megvalósuló oktatási célú mobilitásra (STA) a 2017/2018-as tanévben (KA103)

A Sapientia EMTE pályázatot hirdet oktatási célú Erasmus+ mobilitási támogatás elnyerésére a 2017/2018-as tanévben.

I. A pályázat célja: lehetőség biztosítása oktatási célú mobilitás (oktatási tevékenység) megvalósítására külföldi felsőoktatási intézményben, az Európai Unió Erasmus+ programjának keretén belül. Az oktatási mobilitás hozzájárul az oktató személyes és szakmai fejlődéséhez, és elősegíti a fogadó intézménnyel való kapcsolattartást és együttműködést. A program keretében az Európai Unió országainak vagy más programországnak olyan felsőoktatási intézményeiben lehet oktatási tevékenységet folytatni, amelyekkel az adott oktatási szakterületre érvényes Erasmus+ intézményközi megállapodása van egyetemünknek a mobilitás elkezdésének pillanatában (aktuális lista az I. sz. mellékletben).

II. Ösztöndíj

Az oktatók a mobilitás ideje alatt Erasmus+ ösztöndíjban részesülnek, amely megélhetési támogatást és útiköltség támogatást foglal magába.

A megélhetési támogatás mértéke a fogadó országtól függően (azon országokra vonatkozóan, amelyekkel jelen pillanatban intézményközi szerződésünk van):

– Dánia, Írország, Svédország: 160 EUR/nap;

– Franciaország, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Törökország: 140 EUR/nap;

– Németország, Portugália, Szlovákia, Spanyolország: 120 EUR/nap.

Az útiköltség támogatás egyszeri összeg, amely a küldő intézmény és a fogadó intézmény közötti egyirányú út távolsága alapján kerül kiszámításra az Európai Bizottság által kijelölt távolságkalkulátorral: 100–499 km között 180 EUR/fő, 500–1999 km között 275 EUR/fő, 2000–2999 km között 360 EUR/fő.

Az Erasmus+ támogatás hozzájárul a mobilitás megvalósításához, de előfordulhat, hogy nem fedezi teljes egészében a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, ezért – esetenként – szükség lehet egyéni vagy más anyagi hozzájárulásra is. Megengedett bármely egyéb, nem Európai Uniós finanszírozási forrásból származó támogatás igénybevétele, és nyertes pályázat esetén nyilatkozni kell arról, hogy a pályázó a mobilitás ideje alatt nem részesül más uniós támogatásban.

III. A mobilitás megvalósításának periódusa

Jelen pályázat keretében 2017. szeptember 1. és 2018. október 15. között megvalósuló oktatási mobilitásra lehet pályázni. Oktatási mobilitásra csak a fogadó intézmény oktatási időszakában lehet kiutazni.

A mobilitás lebonyolítása a támogatási szerződés megkötésének pillanatában érvényes Erasmus+ mobilitási szabályzatok szerint fog történni.

IV. A pályázás feltételei

1. Erasmus+ oktatási mobilitásra pályázatot nyújthat be a Sapientia EMTE román állampolgárságú vagy Romániában érvényes letelepedési, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező főállású (azaz határozatlan időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott), vagy teljes állást betöltő, meghatározott időre kötött munkaszerződéssel alkalmazott társult oktatója. Nyertes pályázat esetén támogatási szerződés kizárólag aktív munkaszerződéssel rendelkező oktatóval köthető.

2. A pályázó oktatónak a programban való részvételhez megfelelő nyelvtudással kell rendelkeznie.

3. Az egyéni pályázatban megfogalmazott munkatervnek összhangban kell lennie a mobilitás céljával és a pályázó szakterületével. Az oktatási mobilitás célja kizárólag a fogadó intézményben végzett oktatás lehet (az Erasmus+ mobilitási program nem támogat konferencia-részvételt és kutatási tevékenységet).

4. Az oktatási mobilitás időtartama minimum 2 egymást követő munkanap és 8 tanítási óra, a megpályázott maximális időtartam tekintetében figyelembe kell venni az intézményközi szerződésekben rögzített időtartamokat. A mobilitás periódusába az utazási napok nem számítanak bele.

5. Jelen felhívás keretében nem lehet pályázatot benyújtani Romániában vagy az oktató állandó lakhelye szerinti országban megvalósuló oktatási tevékenységre.

V. Pályázati dokumentumok

A pályázatot elektronikusan kérjük elkészíteni, és nyomtatott formában, a szükséges aláírásokkal ellátva, egy eredeti példányban kell benyújtani a kari Erasmus koordinátornak.

A pályázati dossziénak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

1. Kitöltött pályázati űrlap, a tanszékvezető és a dékán jóváhagyásával (II. sz. melléklet).

2. Szakmai önéletrajz (magyarul vagy románul, a III. sz. melléklet szerint).

3. Angol nyelven kitöltött, a dékán által is aláírt Mobility Agreement – Staff Mobility for Teaching típusnyomtatvány (mobilitási egyezmény, munkaterv, IV. sz. melléklet). Nyertes pályázat esetén szerződéskötéshez az akkor érvényes nyomtatványtípust kell majd használni, a végleges, angol nyelvű, mindhárom fél által eredetiben aláírt, a két intézmény bélyegzőjével ellátott munkaterv bemutatása egyik feltétele lesz az ösztöndíj folyósításának.

4. Meghívó vagy fogadólevél a fogadó intézménytől (a pályázat benyújtásának pillanatában opcionális). Nyertes pályázat esetén a mobilitás megkezdése előtt kötelezően be kell mutatni az elektronikus formátumú vagy papír alapú, a mobilitás első napjához képest 45 napnál nem régebbi meghívót vagy fogadólevelet, amely tartalmazza a mobilitás konkrét periódusát is, ennek hiányában nem kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére.

A pályázati felhívás mellékletei innen tölthetők le:

I. sz. melléklet: az EMTE intézményközi szerződéseinek listája (STA mobilitások)

II. sz. melléklet: Pályázati űrlap (KA103, STA)

III. sz melléklet: Szakmai önéletrajz minta

IV. sz. melléklet: Mobility AgreementStaff Mobility for Teaching (STA munkaterv)

Hiányos, a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadunk el.

VI. Bírálati szempontrendszer

Az elbírálás során a munkaterv és a szakmai önéletrajz kerül értékelésre, figyelembe véve az alábbi kritériumokat, elveket is:

– részvétel az Erasmus programok lebonyolításában (idegen nyelvű kurzusok megtartása beérkező külföldi hallgatók számára, Erasmus tevékenységek szervezésében való segédkezés, új kapcsolatok létrehozásának elősegítése stb.);

– részvétel az oktatási tevékenységen kívüli egyéb egyetemi feladatokban;

– a Sapientia EMTE-n töltött szolgálati idő.

Előnyt élvez az a pályázó, aki még nem részesült Erasmus vagy Erasmus+ ösztöndíjban, nem egyetemi vezető (tanszékvezetői vagy ennél magasabb beosztásban), illetve olyan vezető, aki aktívan részt vesz az Erasmus+ programok lebonyolításában.

VII. Leadási határidő: 2017. május 25. csütörtök, déli 12 óra.

A pályázat eredményét a leadási határidőtől számított 20 munkanapon belül tesszük közzé az egyetem központi honlapján az Erasmus+ menüpont alatt.

Jelentkezni a kari Erasmus koordinátoroknál lehet:

Csíkszeredai Kar: Bors Hortenzia

Kolozsvári Kar: Albert Kati

Marosvásárhelyi Kar: Szabadi Szidónia

 

Kolozsvár, 2017. május 03.

Eseménynaptár

2020. október

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031