sapientia.ro

Főoldal / Felvételizőknek /

Mi szükséges a felvételi mappához? (alapképzés és mesterképzés)

1. A felvételire való beiratkozáshoz a következő iratok szükségesek:

ALAPKÉPZÉS (BSc) esetén

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije vagy hitelesített másolata. A 2015-ben érettségizettek az oklevéllel egyenértékűiskolai bizonylatot nyújthatnak be, amely igazolja az érettségi vizsga átlagát, az egyes érettségi vizsgatárgyakból kapott jegyeket, aközépiskolai átlagot, és tartalmazza az érvényességet, meg azon megjegyzést, miszerint az érettségi diploma nincs még kibocsátva. A sikeresen felvételizők az egyetemre való beiratkozáskor kötelesek benyújtani eredeti érettségi oklevelüket a kar dékáni hivatalának, illetve – amennyiben a jelentkezőegyidejűleg valamely másik felsőoktatási intézmény diákja és eredeti oklevelét ott tárolják – csatolniuk kell az érintett intézmény által kiállított igazolást is.
c) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
d) 3 db. 3 x 4-es fénykép;
e) születési bizonyítvány hitelesített másolata;
f) személyi igazolvány fénymásolata;
g) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat;
h) irattartó.

2. Esetenként még szükségesek a következők:

a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat hitelesített másolata;
b) egyetemi oklevél (vagy azt helyettesítő igazolás) eredetije vagy hitelesített másolata a másoddiplomás képzésre jelentkezők esetében;
c) a tantárgyversenyeken és más versenyeken elért I., II. és III. helyezést igazoló oklevél, valamint az eredmények elismertetése érdekében a kar vezetőségéhez írt kérvény;
d) a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentésre való jogosultságot igazoló iratok.

e) külföldön szerzett érettségi/egyetemi oklevél elismeréséről szóló okirat (további információk itt)

MESTERI képzés (MSc) esetén

a) beiratkozási űrlap (román és magyar nyelven), amely a beiratkozáskor igényelhető;
b) érettségi (vagy azzal egyenértékű) oklevél eredetije vagy hitelesített másolata. 
c) egyetemi oklevél (a 84/1995 sz. törvény alapján szerzett, vagy a 288/2004-sz. törvény szerint szerzett, legalább licensz szintű diploma  vagy ezeknek megfelelő külföldi oklevél elismerési bizonyítványa – atestat de echivalare), vagy az oklevelet helyettesítő igazolás eredetije, illetve hitelesített másolata a más egyetemen is képzésben lévő jelentkezők esetében.
d) oklevélmelléklet (supliment la diplomă) vagy törzskönyvi kivonat (foaie matricolă) hitelesített másolata, más egyetemről származó jelentkezők esetében;
e) nyelvi kompetencia bizonylat ;
f) háziorvos vagy iskolaorvos által kibocsátott orvosi igazolás;
g) 3 db. 3 x 4-es fénykép;
h) születési bizonyítvány hitelesített másolata;
i) személyi igazolvány fénymásolata;
j) a felvételi díj befizetését igazoló bizonylat vagy a felvételi díj befizetésének kötelezettsége alóli felmentést igazoló iratok;
k) irattartó.
 
2. Esetenként még szükségesek a következők:
a) házassági bizonyítvány vagy egyéb, névváltoztatást igazoló irat hitelesített másolata;
 

3. A felvételi díj befizetésének kötelezettsége alól mentesülnek a következő jelentkezők: 

a) félárvák és árvák; 
b) akik gyermekotthonban nevelkedtek; 
c) oktatási intézményben dolgozó tanszemélyzet és segédtanszemélyzet gyermekei (beleértve 
nyugdíjas szülőket is); 
d) az alapító egyházak lelkipásztorainak gyermekei; 
e) a Sapientia Alapítvány és az EMTE főállású alkalmazottai és ezeknek gyermekei. 
 
4. A beiratkozási kérelemben a jelentkező megjelöli a felvételi vizsga nyelvét, és azt, hogy igényeli-e a tandíjas helyet abban az esetben, ha tandíjmentes helyre nem nyer felvételt. Önköltségesen (is) működő szakok esetében a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja-e a teljes tandíjat, amennyiben ilyen helyre jut be.
Amennyiben egy képzési ágon belül több szakra szerveznek felvételit, illetve több képzési ágra azonosak a felvételi kritériumok, a beiratkozási lapon kell a jelentkezőnek kiválasztania a szakokra/képzési ágakra való bejutás sorrendjét. A megjelölt opciókon nem lehet változtatni a beiratkozások lezárulta után. A jelentkező köteles minden, a hivatalos rendelkezések által előírt adatot korrekt módon közölni a beiratkozási ívben.
Hiányos jelentkezési iratcsomó nem vehető figyelembe.
 
5. A szóbeli és/vagy írásbeli felvételi vizsgát lebonyolító alapképzési szakokon a beiratkozáskor felvételi igazolványt állítanak ki, amellyel a felvételiző a felvételi teljes időtartama alatt igazolhatja magát. A vizsgákon való részvételkor a személyazonossági igazolvány is szükséges a felvételiző azonosításához.
 
6. A Kari Felvételi Bizottság a beiratkozás időszaka alatt naponta jelentést tesz az Egyetemi Felvételi Bizottságnak a jelentkezők számának összesítéséről.
 
7. Sikertelen felvételi vagy a felvételitől való visszalépés esetén a felvételi dosszié a személyazonossági felmutatása alapján személyesen vagy a jelentkező által írásban megbízott személy útján vehető át.
 
8. Azon szakok esetében, ahol a felvételi írásbeli vagy szóbeli vizsgát/interjút is tartalmaz, a jelentkező visszaigényelheti a beiratkozási díj 75%-át, ha a felvételi dossziét legalább 24 órával a vizsga megkezdése előtt visszavonja.
 

A filmbeli tájékoztatás nem teljes körű, a beiratkozáshoz szükséges iratok kiegészítő részletei fennebb tekinthetőek meg.

A részletes felvételi szabályzat innen tölthető le.

felvételi, felvételizőknek, szükséges iratok, mappa

Eseménynaptár

2017. január

KeSzCsSzVa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031