sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Beszámoló a XVI. Csíkszeredai Kari Tudományos Diákköri Konferenciáról

A 2018-as évben rekordszámú TDK dolgozatbemutatót is felülmúlva, a 2019-es évi XVI. Csíkszeredai Kari TDK-n összesen 66 hallgató 60 dolgozattal nevezett be. Előzetesen minden egyes dolgozatot az illető szakterületről felkért két szakember bírált el, adott esetben építő jellegű kritikákat is megfogalmazva.

A 2019. május 14-én reggel 9 órától kezdődő TDK konferencia megnyitóján először dr. Mara Gyöngyvérrektorhelyettes és dr. Pap Levente dékánhelyettes köszöntötte a résztvevőket.

dr. Mara Gyöngyvér, rektorhelyettes

fotó: Sipos Szabolcs

dr. Pap Levente, dékánhelyettes

fotó: Sipos Szabolcs

A továbbiakban Mihály Gergő, a Hallgatói Önkörmányzat elnöke biztatta a bátor kiállásra a hallgatókat, majd dr. Máthé István a Kari Tehetséggondozási Bizottság elnöke ismertette a konferencia programját és a TDK szabályzatát.

Mihály Gergő, aa Hallgatói Önkörmányzat elnöke

fotó: Sipos Szabolcs

dr. Máthé István, a Kari Tehetséggondozási Bizottság elnöke

fotó: Sipos Szabolcs

Az első plenáris előadás keretében dr. Márialigeti Károly – az Eötvös Loránd Tudományegyetem  Mikrobiológiai Tanszékének professzora, a Magyar Mikrobiológiai Társaság elnöke – az egész földi életet befolyásoló mikroorganizmusok fontosságáról, sikerességéről értekezett.

Ez után dr. Borbély András, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara Humántudományok Tanszékének oktatója A tőke kiborgjai: nyelv és elidegenedés a digitalizáció korában címmel tartott érdekes plenáris előadást.

11 órától kezdődően a hallgatók összesen tíz szekcióban mutatták be kutatásaik eredményeit háromtagú zsűrik előtt, egyúttal válaszolva a feltett kérdésekre. Az előzetesen elbírált dolgozatok pontszámai illetve a bemutatók után megitélt zsűripontszámok alapján rangsorolták a TDK-n résztvevő hallgatókat.

A szekcióülések lezárulása után a SAPI-STAGE színjátszó csoport angol nyelvű előadására került sor. Az esti díjátadó ünnepségen a zsűri képviselői röviden kiértékelték a szekciókat, majd a hallgatók átvehették az I, II, III. díjért, illetve különdíjért járó okleveleket (részletesen lásd az alábbi táblázatban). A díjakon túl összesen 17 dolgozatot javasolt a zsűri a 2021-ben sorra kerülő XXXV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatásra.

A XVI. Kari TDK konferencia eseményein a 66 előadó diákon illetve 27 zsűritagon kívül több mint 80 érdeklődő diák és oktató vett részt. A tudományos dolgozataikat elkészítő és bemutató diákok munkáját 35 témavezető segítette, míg a dolgozatok elbírálását  hazai és magyarországi egyetemekről és kutatóműhelyekről felkért 101 szakember végezte. A rendezvény megszervezésében mintegy 10-12 oktató és adminisztratív személyzet illetve 17-20 HÖK képviselő vett részt.

Mindezek jelzik a TDK mozgalom és maga a TDK fontosságát, amelynek fő célja a diákok érdeklődésének a felkeltése a megismerés, a tudományos munka iránt, ezáltal is elősegítve szakmai fejlődésüket, érvényesülésüket.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

Dolgozat címe

Szerző(k)/szak

Vezető tanár(ok)

Díj

Összeesküvés-elméletek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai kara diákjainak szemén keresztül

Sebő Csongor-József

(Szociológia szak, 3. év)

dr. Hubbes László-Attila

I. díj

(OTDK jelölés)

A Facebook segítségével történő munkahelyi toborzás: Generációs különbségek

Benedek Ákos

(Humánerőforrás szak, 3. év)

dr. Bálint Gyöngyvér

dr. Hubbes László-Attila

I. díj (OTDK jelölés)

Önkéntesség a szervezetek szemszögéből

Firtelmeister Mária

(Szociológia szak, 3. év)

dr. Nistor Laura

III. díj (OTDK jelölés)

Természetes szépség. Környezettudatos kozmetikumok és tisztálkodási termékek használata a csíkszeredai Sapientia hallgatói körében

Kovács Áron,

Korodi Szidónia,

Lutz Ákos

(Szociológia szak, 2. év)

dr. Nistor Laura

Különdíj

A Sapientia EMTE csíkszeredai kampuszán 2011-2018 között végzett hallgatók karrierkövetése

Sándor Krisztina

(Szociológia szak, 3. év)

dr. Sólyom Andrea

Különdíj

Nőnek lenni a 20. század második felében – madéfalvi szolgálólányok

Szasz Zsuzsanna

(Szociológia szak, 1. év)

dr. Bodó Julianna

A zsűri különdíja

MÉDIA ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNY SZEKCIÓ

Az autoritatív szülői stílus megjelenési formái a szülői szabályozási gyakorlatban

Bagoly Anabella

(Kommunikáció és PR szak, 1. év)

dr. Biró A. Zoltán

I. díj (OTDK jelölés)

Reklámok a karácsonyfa alatt – 2018-as karácsonyi audiovizuális reklámok felépítésének elemzése

Ábrahám Zita

(Sapientia EMTE, Kommunikáció és PR szak, 3. év)

dr. Székely Kinga-Katalin

II. díj (OTDK jelölés)

Pedagógusok személyes korlátai az oktatásban történő IKT használat során

Gedő Judit

(Kommunikáció és közkapcsolatok mesterképzés, 1. év)

dr. Biró A. Zoltán

III. díj (OTDK jelölés)

A divatbloggerek kommunikációja

Mándoki Bernadett

(Kommunikáció és PR szak, 3. év)

dr. Nistor Laura

III. díj (OTDK jelölés)

HUMÁNTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ – IRODALOMTUDOMÁNY TAGOZAT

Traumatized Narrators in Indra Sinha's Animal's People and Michael Ondaatje's The English Patient

Balla Éva-Nóra

(Világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom szak, 3. év)

dr. Prohászka-Rád Boróka

I. díj (OTDK jelölés)

Năpastă colectivă – Soarta individului într-un sistem concentraționar

Gál Szilvia

(Román nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom szak, 3. év)

dr. Tapodi Zsuzsanna-Mónika

II. díj

The Role of Characters in Forming the Residual Narrative in J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings in Comparison with the Medieval Poetic Edda

Nagy Kinga

(Világ- és összehasonlító irodalom – Angol nyelv és irodalom szak, 2. év)

dr. Mihály Vilma-Irén

III. díj

HUMÁNTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ – NYELVÉSZET ÉS FORDÍTÁSTUDOMÁNY TAGOZAT

Átmenetek az Önmeghatározásban

Barabás Andrea-Zsófia

(Román nyelv és irodalom – Angol nyelv és irodalom szak, 1. év)

dr. Tódor Erika-Mária

I. díj (OTDK jelölés)

Comedy Dies Slow: The Challenges of Translating Humour

Biró Ágnes

(Fordító és tolmács mesterképzés, 2. év)

dr. Prohászka-Rád Boróka

II. díj

TANULÁS ÉS TANÍTÁSMÓDSZERTAN SZEKCIÓ

A Z generációs tanulók tanulási célú mobil eszközhasználatának hatékonysága angol órán

Gere Emese

(Világ- és összehasonlító irodalom – angol nyelv és irodalom szak, 3. év)

dr. Tódor Imre

I. díj (OTDK jelölés)

A középiskolás tanulók tanulási motivációi és a kooperatív oktatási módszerek közti összefüggés vizsgálata

Șerban Antonia-Violeta

(Általános Közgazdaságtan szak, 3. év)

dr. Tódor Imre

II. díj

MŰVÉSZETI SZEKCIÓ – IRODALMI ALKOTÁSOK ÉS MŰFORDÍTÁSOK TAGOZAT

Hétköznapi drámák

Borsos Ágota

(Fordító és tolmács mesterképzés, 2. év)

dr. Ajtony Zsuzsanna-Ildikó

I. díj

Álomtalan álomképek

Csergő Tamás

(Világ- és összehasonlító irodalom – Angol nyelv és irodalom szak, 3. év)

dr. Prohászka Rád Boróka

II. díj

ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

A racionális figyelmetlenség elmélete a fogyasztói döntésekben

Ferenc Márta

(Általános közgazdaságtan szak, 3. év)

dr. Sándor Zsolt

I. díj (OTDK jelölés)

A Harmopan Rt. és Primula Kft. pékségek pénzügyi elemzése

Dobra Beáta

(Könyvelés és gazdálkodási informatika szak, 3. év)

dr. Fejér-Király Gergely

II. díj

Bevételek maximalizálása

Antal Erika

(Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy mesterképzés, 2. év)

dr. Fejér-Király Gergely

III. díj

GAZDASÁGTUDOMÁNY ÉS GAZDASÁGI INFORMATIKA SZEKCIÓ

Az igazságos elosztások játékelméleti megközelítése az állam gazdasági szerepvállalásának szempontjából

Mihok Szidonia

(Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy mesterszak, 2. év)

dr. Makó Zoltán

I. díj (OTDK jelölés)

Korrelált egyensúlyok vizsgálata

 

Trimfa Egon

Kolumbán Attila

(Gazdasági informatika szak, 2. év)

 

dr. Salamon Júlia

II. díj

A lineáris algebra alkalmazása a közgazdaságtanban

Lőrincz Annamária

(Általános közgazdaság szak, 2. év)

dr. Oláh-Gál Róbert

II. díj

Hegyvidéki állattartás feltételei. Térinformatikai elemzés Hargita megyéről

Gábor Csongor

(Környezetmérnöki szak, 3. év)

dr. Madaras Szilárd

Különdíj

KÖRNYEZETTUDOMÁNY SZEKCIÓ

Söripari szennyvíztisztító állomás matematikai modellezése

Kovács Károly

(Környezetmérnöki szak, 4. év)

dr. Szilveszter Szabolcs

dr. Ráduly Botond

I. díj (OTDK jelölés)

A burgonya feldolgozása során keletkező melléktermékek hasznosítási lehetőségei: biogáz és bioetanol előállítása

Erdély Mónika

(Fenntartható biotechnológiák mesterképzés, 2. év)

dr. Szilveszter Szabolcs

dr. Ráduly Botond

II. díj (OTDK jelölés)

Külső beavatkozás hatása és annak stabilitása egy áldozat–ragadozó modellben

Marti Andrea

(Élelmiszeripari mérnök szak, 1. év)

dr. Mátyás László

III. díj (OTDK jelölés)

BIOKÉMIA ÉS BIOTECHNOLÓGIA SZEKCIÓ

Sejthalált moduláló rekombináns SMAC fehérje bioszintézise

Váncsa Klára

(Génsebészet szak, 3. év)

drd. Salamon Pál

I. díj (OTDK jelölés

A fumaráz gén kiütésének hatása az Escherichia coli metabolizmusára

Tőrsők Brigitta

(Génsebészet szak, 3. év)

dr. Bodor Zsolt

dr. Kovács-Csató Erika

II. díj (OTDK jelölés)

A táplálkozás és a gyógytorna gyakorlatok szerepe a porckorong degenerációk esetében

Dávid Hunor

(Fenntartható biotechnológiák mesterképzés, 2. év)

 

dr. Albert Beáta

III. díj

A kivonatos füzet elérhető itt.

 

A XVI. TDK konferenciáról előzetesen illetve utólagosan több sajtóorgánum is tudosított:

  • Hargita Népében a cikkek elérhetőek itt, itt és itt.
  • A Székelyhonon megjelent itt és itt.
  • SzékelyTV anyaga itt megtekinthető.

 

A Double Rise Festival szervezőinek köszönjük az I. díjazottaknak felajánlott fesztiválbérleteket!


 

A XVI. Kari TDK főtámogatói

 
 

A TDK első helyezetteinek a Double Rise Festival szervezői fesztiválbérleteket ajánlottak fel.

csíkszereda, tdk

Eseménynaptár

2021. április

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930