sapientia.ro

Főoldal / Hírek /

Rekordszámú érdeklődés a Sapientia Csíkszeredai Karán tartott Tudományos diákkonferencián

2018. április 25-én, szerdán zajlott a XV. Kari Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) illetve a XXI. Agrártudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK) a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karán, amelyen összesen 77 diák 54 dolgozat és kutatás eredményét mutatta be.

A Kari TDK-ra minden eddiginél számottevően több, összesen 58 hallgató 43 dolgozattal jelentkezett be. Ugyanakkor premiernek számít az is, hogy az idei tanévtől a Sapientia EMTE három helyszínének Kari Tudományos Diákköri Konferenciái jelölő fórumnak számítanak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, azaz OTDK-ra, amelyet kétévente szerveznek meg felváltva különböző magyarországi egyetemeken, erdélyi, vajdasági, felvidéki, kárpátaljai részvétellel.

A szerdán reggel 9 órakor kezdődött megnyitón dr. Lázár Ede dékán és Mihály Gergő a Hallgatói Önkormányzat elnöke köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Máthé István a Kari Tehetséggondozási Bizottság elnöke ismertette a programot és a TDK szabályzatát.

dr. Lázár Ede, dékán megnyitó beszéde

Mihály Gergő, a Hallgatói Önkörmányzat elnökének köszöntője

dr. Máthé István, egyetemi docens ismerteti a program tudnivalóit

Az első plenáris előadás keretében a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karáról érkezett Posta Katalin Andrea professzorasszony a különböző fafajainkkal, termesztett növényeinkkel szoros kölcsönhatásban élő gombák, az ún. mikorrhiza gombák különösen fontos szerepéről értekezett.

Zsigmond Győző professzor a Bukaresti Egyetem Hungarológiai Tanszékéről Gomba a magyar népszokásokbancímmel tartott érdekes előadást.

A diákkonferencia egyben egy kétfordulós szakmai megmérettetés is: első körben a diákok beküldik a saját kutatómunkájuk eredményeként megírt dolgozataikat, amelyeket két-két bíráló előzetesen elbírál egy összetett szempontrendszer alapján, építő jellegű kritikákat is megfogalmazva. A diákkonferencia keretében a hallgatók egy szakmai zsűri előtt bemutatják dolgozataikat és válaszolnak a feltett kérdésekre. A kutatás és az előadás színvonala alapján végül összeállt egy rangsor, amely alapján a legjobb hallgatók jelentős pénzbeli jutalomban is részesültek a Csíkszeredai Kar és a Magyar Nemzeti Bank alapítványának köszönhetően.

A Kari TDK keretében összesen hét szekcióban kerültek bemutatásra az elért eredmények: gazdasági-, üzlettudományi-, irodalomtudományi-, nyelvészet és fordítástudományi-, környezettudományi-, társadalomtudományi- és alkalmazott biotechnológiák szekció. Az Agrártudományi ETDK-n kertészmérnöki és élelmiszertudományi szekciókban zajlottak az előadások. Az esti díjátadó ünnepségen a hallgatók átvehették az I, II, III: díjért, illetve dicséretért járó okleveleket, ahol az is elhangzott, hogy a Kari TDK-ról 12 dolgozatot, míg az Agrártudományi ETDK-ról 6 dolgozatot jelölt a zsűri OTDK-n való részvételre.

 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÜZLETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 1.

(Alcím: Üzlettudomány, Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés és Marketing)

Dolgozat címe

Szerző(k)/szak

Vezető tanár(ok)

Díj

A málna termeszthetőségének és az arra épülő mezőgazdasági szerkezetváltásnak a vizsgálata székelyföldön, külföldi példákkal összehasonlítva

Bajkó Ernő István

(Agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak, III. év)

dr. Péter Katalin

I. díj

(OTDK jelölés)

Vállalkozói hajlandóság az egyetemisták körében

Varga Réka-Anetta(Könyvelés és gazdálkodási informatika szak, III. év)

dr. Bíró Bíborka Eszter

dr. Lázár Ede

II. díj

(OTDK jelölés)

Boromir Prod RT, és Comcereal Botosani gazdasági, pénzügyi elemzése

Istok Róbert

(Agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak, III. év)

dr. Fejér-Király Gergely

III. díj

Kézműves sörök – Innováció a romániai sörpiacon

Ölvedi Örs-József

(Marketing szak, II. év)

Nagy Kálmán

(Marketing szak, II. év)

Török Izabella

(Marketing szak, I. év)

dr. Szőcs Attila

Dícséret

GAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ 2.

(Alcím: Könyvelés és pénzügy, Gazdasági informatika, Gazdasági modellezés)

Dolgozat címe

Szerző(k)/szak

Vezető tanár(ok)

Díj

Részvényportfóliók optimalizálása webszolgáltatások segítségével

Tamás Simon Lehel

(Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy mesterképzés, I. év)

Kovács Hunor

(Gazdasági informatika szak, III. év.)

dr. Pál László

I. díj

(OTDK jelölés)

A stabil párosítások gazdasági következményei a felsőoktatási felvételi rendszerek esetében

Mihok Szidónia

(Alkalmazott közgazdaságtan és pénzügy mesterképzés, I. év)

dr. Makó Zoltán

II. díj

Közgazdasági döntések ellentmondás mentessége a hatályban levő számviteli rendelkezések vizsgálata Boole-algebrai módszerekkel

Ferenc Márta

(Általános közgazdaságtan szak, II. év)

dr. Oláh-Gál Róbert

III. díj

Méltányossági játékok

Basa Lóránt

(Gazdasági informatika szak, I. év.)

Boboc Sámuel

(Gazdasági informatika szak, I. év.)

dr. Makó Zoltán

Dícséret

A román állampolgárok pénzköltési szokásai

Marton Henrietta

(Agrár- és élelmiszeripari gazdaság szak, II. év)

Șerban Antonia

(Általános közgazdaságtan szak, II. év)

dr. Péter Katalin

dr. Tóth József

Dícséret

IRODALOMTUDOMÁNY SZEKCIÓ

 

Dolgozat címe

Szerző(k)/szak

Vezető tanár(ok)

Díj

Space as a Mythical Element in Two Plays by Sam Shepard

Mezey Anna-Nóra

(Világ- és összehasonlító irodalom - Angol nyelv és irodalom szak, III. év.)

dr. Prohászka-Rád Boróka

I. díj

(OTDK jelölés)

Magyar mitologikus elemek az I-VIII. osztályos anyanyelv tankönyvek verseiben

Kovasch Orsolya

(Román nyelv és irodalom -

Angol nyelv és irodalom szak, I. év)

dr. Lajos Katalin

II. díj

The Destruction of the Female Self in Toni Morrison’s The Blues Eye

Keresztes Barbara

(Román nyelv és irodalom -

Angol nyelv és irodalom szak, III. év)

dr. Pieldner Judit

III. díj

Nagy Anya árnyékában

Albert Adél-Hajnalka

(Világ- és összehasonlító irodalom - Angol nyelv és irodalom szak, III. év.)

dr. Tapodi Zsuzsanna-Mónika

Dícséret

NYELVÉSZET ÉS FORDÍTÁSTUDOMÁNY SZEKCIÓ

Dolgozat címe

Szerző(k)/szak

Vezető tanár(ok)

Díj

Keep all drama on the stage: dynamic equivalence and humour in the translation of Me, Myself and I by Edward Albee

Vitályos-Bartalis Réka

(Fordító és tolmács mesterképzés, II. év)

dr. Prohászka-Rád Boróka

I. díj

(OTDK jelölés)

Visible bilingualism and multilingualism: the linguistic landscape of two Transylvanian cities

Jakab Botond

(Román nyelv és irodalom -

Angol nyelv és irodalom szak, III. év)

drd. Dégi Zsuzsánna

II. díj

(OTDK jelölés)

Daily képsorunk, azaz miért is ette meg a farkas the Capital I and the Red K?

Bíró Ágnes

(Fordító és tolmács mesterképzés, I. év)

dr. Prohászka-Rád Boróka

III. díj

(OTDK jelölés)

Differences in the Use of the English Passive Voice in Spoken and Written Contexts

Lázár Anita

(Román nyelv és irodalom -

Angol nyelv és irodalom szak, III. év)

dr. Tankó Enikő

Dícséret

KÖRNYEZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Dolgozat címe

Szerző(k)/szak

Vezető tanár(ok)

Díj

Mikrobiológiai és vízkémiai vizsgálatok Csíkszereda és Szentegyháza városok környékén található ásványvizek esetében

Ferencz Krisztina

(Fenntartható biotechnológiák mesterképzés, II. év.)

Csutak Kinga

(Fenntartható biotechnológiák mesterképzés, I. év.)

Lőrincz Beáta

(Környezettudomány alapképzés, II. év.)

dr. Máthé István

dr. Zsigmond Andreea-Rebeka

I. díj

(OTDK jelölés)

RBV-5R színezék eltávolítása vizesoldatból háztartásból származó kalcinált és alginát gyöngyökbe ágyazott tojáshéj segítségével

Rápó Eszter

(Környezetvédelem és monitoring mesterképzés, II. év)

dr. Tonk Szende-Ágnes

II. díj

(OTDK jelölés)

Tehéntrágya komposztálása és a keletkezett komposzt jótékony hatásának vizsgálata

Pap Gyöngyike

Urus Tímea-Katalin

(Környezetmérnök szak, IV. év)

dr. Szilveszter Szabolcs

III. díj

Kistelepülési szennyvíztisztító befogadóra gyakorolt hatásának vizsgálata oxigénháztartás modellezésével

Kádár Norbert

(Környezetmérnök szak, IV. év)

dr. Szilveszter Szabolcs

Dícséret

ALKALMAZOTT BIOTECHNOLÓGIÁK SZEKCIÓ

Dolgozat címe

Szerző(k)/szak

Vezető tanár(ok)

Díj

Anyagcseremérnökségben alkalmazható malonil-KoA- reduktáz expressziója és jellemzése

Antal Emőke

(Génsebészet szak, IV. év)

dr. Miklóssy Ildikó

I. díj

(OTDK jelölés)

1,4-butándiol előállításának tanulmányozása glycerin szubsztráton in silico tervezés alapján

Tompos Lehel

(Környezetmérnöki szak, I. év)

dr. Bodor Zsolt

II. díj

(OTDK jelölés)

Buffarin II (Bufo bufo gargarizans) antimikrobiális peptid bioszintézisének optimizálása

Szőcs Erika

(Génsebészet szak, III. év)

dr. Orbán Kálmán-Csongor

dr. Szép Alexandru

drd. Salamon Pál

III. díj

Sejthalál moduláló rekombináns human fehérje bioszintézise bakteriális expressziós rendszerben

Váncsa Klára

(Génsebészet szak, II. év)

drd. Salamon Pál

Dícséret

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK SZEKCIÓ

 

A jutalmazás motiváló hatása a csíkszeredai Sapientiás diákok tanulási teljesítményére

Sebesy Tímea

(Humánerőforrás szak, III. év)

dr. Bálint Gyöngyvér

I. díj

(OTDK jelölés)

„Korlátok” a pedagógusok IKT eszköz- és tartalomhasználatában

Gedő Judit

(Kommunikáció és PR, III. év)

dr. Biró A. Zoltán

II. díj

„Vászonra feszített istenek”

Baliga Béla

(Kommunikáció és PR, III. év)

dr. Hubbes László-Attila

III. díj

Női archetípusok a Trónok harca című sorozatban

Kozma Viola-Noémi

(Kommunikáció és PR, III. év)

dr. Hubbes László-Attila

Dícséret

 

XXI Agrártudományi ETDK díjazottainak listája

KERTÉSZMÉRNÖKI SZEKCIÓ

 

Mitsuaria chitosanitabida növényi növekedést serkentő baktériumtörzs szerepe a fémek okozta stressz toleranciában a kukorica és a búza esetén

Vincze Éva Boglárka

(Fenntartható biotechnológiák mesterképzés, II. év)

dr. Mara Gyöngyvér

I. díj

(OTDK jelölés)

’Primula acaulis’ hiánytüneteinek vizsgálata

Szabó Dorottya

(Kertészmérnöki szak, III. év)

dr. Bálint János

dr. Balog Adalbert

 

II. díj

(OTDK jelölés)

Különböző gyomirtószerek hatékonyságának vizsgálata fejes káposzta (Brassica oleraceaconvar. capitata) állományban

Szabó József Szabolcs

(Növényorvos mesterképzés, II. év)

Csorba Artúr-Botond

(Növényorvos mesterképzés, II. év)

dr. Nyárádi Imre-István

 

III. díj

(OTDK jelölés)

A kadmium és cink együttes hatása a kukorica növények csírázására, növekedésére és fémfelvételére

Gábor Izabella

(Génsebészet szak, II. év)

Szilágyi Tímea

(Génsebészet szak, II. év)

Váncsa Klára

(Génsebészet szak, II. év)

dr. Mara Gyöngyvér

Dícséret

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Illóolaj tartalmú ehető filmek hatása a friss zöldségek felületén előforduló patogén és romlást okozó mikroorganizmusokra

Salamon Bernadette

(Élelmiszeripari mérnök szak, IV. év)

dr. György Éva

I. díj

(OTDK jelölés)

A hőkezelés hatása a különböző méz fajták egyes fizikai és kémiai tulajdonságaira. A méz kálium-tartalma és vezetőképessége közötti összefüggés

Csíki Tímea

(Élelmiszeripari mérnök szak, IV. év)

Salamon Bernadette

(Élelmiszeripari mérnök szak, IV. év)

Laczkó Noémi

(Élelmiszeripari mérnök szak, IV. év)

dr. Tamás Melinda

II. díj

(OTDK jelölés)

Lizinnel dúsított kenyér, mint funkcionális élelmiszer

Molnár Melinda

(Fenntartható biotechnológiák mesterképzés, II. év)

Mag Júlia

(Fenntartható biotechnológiák mesterképzés, II. év)

dr. Albert Csilla

dr. Csapó János

III. díj

(OTDK jelölés)

Élelmiszeripari csomagolóanyagokban található ftalát vegyületek migrációs vizsgálata

Simó Emese

(Fenntartható biotechnológiák mesterképzés, II. év)

dr. Kilár Ferenc

dr. Albert Csilla

Dícséret

 

Összegezésképpen elmondható, hogy a diákok kutató munkáját, fejlődését, szakmai tapasztalatok- és kapcsolatok kialakítását elősegítő TDK mozgalom és maga a TDK konferencia sikeres volt, amelyet a nagy érdeklődés is bizonyít.

A diákkonferencián a bemutató diákokon kívül nagy számban, mintegy 150-en vettek részt az egyetem hallgatói és oktatói, amelyhez hozzájön a 27 zsűritag, akik közül a legtöbben Sapientia EMTE három Karához tartoztak. Ugyanakkor a zsűri tagjaiként érkeztek oktatók, szakemberek, a gödöllői Szent István Egyetemről, a Kaposvári Egyetemről, a Babeș-Bolyai Tudományegyetemről, Hargita Megye Tanácsától, a Hargita Megyei Kulturális Központtól, Hargita Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóságától, a Pro-Vitam Diagnosztikai és Kutatóközponttól is. Az előadó diákok szakmai munkáját előzetesen 47 témavezető segítette, a dolgozatok elbírálásában pedig 86 egyetemi oktató és más szakember vett részt egy tucat hazai és magyarországi egyetemről, illetve további kutatóműhelyektől.

tdk, csíkszereda, rekord

Eseménynaptár

2021. április

KeSzCsSzVa
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930