sapientia.ro

Főoldal / Tanárképző Intézet /

A záróvizsga metodológiája

A tanárképzési program mind az I., mind a II. szint esetében vizsgával zárul.

1. A záróvizsgára jelentkezés alapfeltétele:

A tanterv által előírt tantárgyak teljesítése, a kötelező kreditszámok megszerzése (I. szint- 30/35 kredit, II. szint – 30 kredit).

2. A záróvizsga menete:

 1. a portfólió leadása;
 2. a benyújtott portfólió nyilvános védése.

2.1. A portfólió tartalma és kidolgozásának követelményei:

A portfólió összeállításának célja, hogy integrálja a különböző tantárgyak keretében szerzett ismereteket és a pedagógiai gyakorlat során szerzett tapasztalatokat.

A portfóliónak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

I. szint

1. Óralátogatási lapok

2. Az iskolai tanár órarendje

3. Összefoglaló az óralátogatás tapasztalatairól

4. Lecketervek

5. Jegyzőkönyv a próbatanításról

6. Jegyzőkönyv a vizsgatanításról

7. Egy tanuló pszichopedagógiai jellemzése

8. Záródolgozat:

- választott témában;

- vezető tanárral egyeztetve;

- terjedelem: kb. 10-15 oldal, 20000-30000 karakter.

II. szint

1. Óralátogatási lapok

2. Lecketervek

3. Jegyzőkönyv a vizsgatanításról

4. Egy tanuló pszichopedagógiai jellemzése

5. Záródolgozat:

- választott témában;

- vezető tanárral egyeztetve;

- terjedelem: kb. 15-20 oldal, 30-40000 karakter.

A portfóliónak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

 • tartalmaznia kell azokat a dokumentumokat, amelyek tükrözik a jelölt pszichopedagógiai szakterületen szerzett tapasztalatkészletét, tudását, illetve tudásának fejlődését;
 • az óralátogatási beszámolóknak tükrözniük kell, hogy a jelölt képes a megszerzett tapasztalatainak pedagógiai szempontok szerint történő rendszerezésére;
 • a benyújtott lecketerveknek tükrözniük kell a jelölt jártasságát a műveltséganyag feldolgozásában és közvetítésében, módszertani felkészültségét a tanulásirányítás, az osztályszervezés és az időkeretekkel való gazdálkodás területén;
 • a tanuló pszichopedagógiai jellemzésének tartalmaznia kell a szakmai szempontok szerinti kifejtést, a tartalmi összefoglalást és az egyéni vélemény megfogalmazását;
 • a záródolgozat elkészítésének tartalmi és formai követelményei: a téma körülhatárolása, a probléma pontos megfogalmazása, a téma feldolgozásához illő módszerek és eszközök kiválasztása; a dolgozat megfelelő tagolása (bevezetés, a kutatás bemutatása, az érvelés kifejtése, összegzés, következtetések és javaslatok megfogalmazása); a vizsgált probléma szakirodalmának feltüntetése.

A portfolió értékelésének kritériumai:

 • a szükséges dokumentumok hiánytalan megléte;
 • az egyes dokumentumok minősége a követelményekhez képest;

A záródolgozat értékelésének szempontjai:

 • a téma körülhatárolása és tudományos kontextusba helyezése;
 • a kutatási probléma megfogalmazása;
 • az adatok begyűjtését és feldolgozását segítő adekvát módszerek, eljárások, technikák és eszközök megválasztása, illetőleg helyes alkalmazása;
 • a dolgozat szerkesztésében miként érvényesül a témaválasztás és a cím kapcsolata, valamint a megfelelő részekre való tagolás, milyen az áttekinthetősége és arányossága;
 •  a tudományos stílus követelményeinek megfelelő nyelvhasználat; a nyelvi megfogalmazás szabatos, árnyalt és világos jellege;
 • korszerű szakirodalom felhasználása;
 • a terminológia szakszerű használata és értelmezése;
 • helyes idézés és hivatkozás.

2.2. A portfólió nyilvános védése:

 1. a portfólió bemutatása;
 2. kérdések az értékelők és a bizottság részéről.

Időkeret: a bemutatásra 10 perc áll a hallgatók rendelkezésére, a feltett kérdések megválaszolására 5 perc.

A védés értékelésének kritériumai:

 • a bemutatás módja (mennyire koherens és konzisztens);
 • illeszkedés az időkeretbe;
 • helyes beszédtechnika alkalmazása;
 • a hallgatósággal való kapcsolat megteremtése és fenntartása;
 • a feltett kérdésekre való kompetens válaszolás.

3. A záróvizsga eredményének megállapítása:

 1. a hallgatók jegyet kapnak. A jegy összetétele: 75% a portfólió értékelése, 25% a szóbeli védés értékelése;
 2. a sikeresen letett záróvizsga értéke 5 kredit.

 

 

 

Eseménynaptár

2021. december

KeSzCsSzVa
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031