sapientia.ro

Pagina principală / Cercetare / Competiții de proiecte / Alte competiții și proiecte /

Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale 2018

Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Scopul programului este prezentarea la nivel internaţional a rezultatelor ştiinţifice obţinute în cadrul universităţilor private maghiare, promovarea carierei şi lărgirea relaţiilor profesionale.

Pot depune aplicaţie cadrele didactice cu funcţia de bază la Universitatea Sapientia, respectiv Universitatea Creştină Partium, care deţin titlul ştiinţific de doctor.
 
Nu pot depune aplicaţie acele cadre ale căror dare de seamă şi/sau decont financiar pentru concursul precedent (2017/II.) nu a fost acceptat/e de către Institut. Se poate solicita sprijinirea financiară a participării la manifestări internaţionale de prestigiu care vor avea loc în perioada între 20 ianuarie – 31 decembrie 2018.
 
Sprijinul acordat poate fi folosit pentru acoperirea următoarelor tipuri de cheltuieli: taxă de participare, cheltuieli de transport şi cazare.
 
Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON.
 
Fiecare cadru didactic poate depune o singură aplicație pentru o singură manifestare științifică.
Suma acordată poate fi folosită numai pentru conferința specificată în aplicație.
 
Condiţii
 
  • solicitantul trebuie să participe cu comunicare/poster la manifestarea ştiinţifică specificată în aplicație;
  • în rezumatul comunicării înaintate/pe poster trebuie să indice denumirea Universităţii Sapientia/Partium;
  • trebuie să depună la termen darea de seamă şi decontul financiar la Institut.
 
Depunerea aplicaţiei
 
Aplicația va conţine Formularul IPC-2018. completat, la care din partea cadrelor didactice ale Universității Creștine Partium se va anexa lista cu cele mai importante publicaţii în ultimii 3 ani (2016-2018);
 
În cazul cadrelor didactice ale Universității Sapientia este obligatorie încărcarea și actualizarea datelor în sistemul de evidență online al Institutului (SOIPC).
 
Se pot anexa şi alte documente considerate importante din punctul de vedere al aplicantului.
Formularul cu anexa/anexele se vor trimite în format electronic prin e-mail, la adresa Institutului Programelor de Cercetare kpi@kpi.sapientia.ro
 
Perioada depunerii aplicaţiilor: 15 decembrie 2017 – 10 ianuarie 2018
 
Consiliul Ştiinţific va selecta aplicaţiile depuse spre finanţare. Finanţarea se face ulterior, după susţinerea comunicării/prezentarea posterului de către aplicant. Facturile şi chitanţele originale se vor trimite la adresa Institutului în termen de 15 zile după desfăşurarea manifestării ştiinţifice în cauză.
 
Solicitantul nominalizat spre finanţare este obligat să depună în termen de 15 zile după conferinţă o scurtă dare de seamă (min. 1 pagină) privind activitatea desfăşurată. Aceasta se va trimite prin e-mail la adresa Institutului.
 
Este obligatorie anexarea la darea de seamă al programului oficial al conferinței.
 
Nu vor fi acceptate dările de seamă întârziate, incomplete sau întocmite în mod necorespunzător, în consecință cheltuielile conferinței în cauză nu for fi decontate de către Institut. Ghidul de decontare se poate descărca de pe site-ul Institutului.

Calendar de evenimente

decembrie 2021

LuMaMiJoViDu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031