sapientia.ro

Pagina principală / Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic – DSPP /

Organizarea practicii pedagogice

Programele de formare psihopedagogică, nivelul Iși II

Programele de formare psihopedagogică, în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică, acordă o importanță deosebită practicii pedagogice, respectiv organizării în mod eficace a acesteia. În acest domeniu obiectivul principal al DSPP este pregătirea candidaților pentru îndeplinirea cu succes a activităților instructiv-educative cotidiene concrete. Practica pedagogică constituie de fapt etapa finală a pregătirii pedagogice, care asigură desăvârşirea competențelor profesionale și de personalitate.

Organizarea practicii pedagogice

În cadrul DSPP, practica pedagogică se va organiza în instituții de învățământ care îndeplinesc următoarele condiții:

 • limba de predare coincide cu limba de predare a programelor de formare psihopedagogică;
 • tipul instituției de învățământ corespunde cu nivelul programului de formare psihopedagogică: școală generală pentru programul de formare psihopedagogică de nivelul I, și liceu pentru programul de formare psihopedagogică de nivelul II;
 • în cazul programului de formare psihopedagogică de nivelul II sunt asigurate acele discipline pentru predarea cărora studenții participanți în program se specializează (licee teoretice și grupuri şcolare industriale).

Pentru derularea practicii profesionale Universitatea Sapientia va încheia contracte de colaborare cu următorii parteneri:

 • cu inspectoratele școlare județene sub egida cărora funcționează instituțiile de învățământ în cadrul cărora se vor desfășura activitățile de practică pedagogică;
 • cu școlile în cadrul cărora există resurse umane și materiale adecvate pentru organizarea eficientă a practicii pedagogice;
 • cu profesori din învăţământul preuniversitar care sunt dispuși să primească studenți și să coordoneze munca studenților în calitate de profesor-mentor r.

Practica pedagogică este alcătuită din trei componente:

 1. vizitarea și cunoașterea modului de funcționare a instituțiilor de învățământ,
 2. asistența studenților la orele susținute de mentori,
 3. susținerea individuală a unor lecții.

Obiectivele principale ale vizitării instituțiilor de învățământ în cadrul cărora se desfășoară practica pedagogică:

 • cunoașterea particularităților infrastructurale ale instituției, familiarizarea cu viața internă a școlii;
 • cunoașterea aprofundată a structurii organizaționale interne a școlii și a condițiilor de funcționare a acesteia;
 • cunoașterea normelor, cerințelor, respectiv caracteristicilor fundamentale ale procesului instructiv-educativ din domeniu;
 • studierea atribuțiilor profesionale de bază ale profesiei didactice;
 • clarificarea obligațiilor profesionale ale profesorului din învățământul primar și secundar, precum și a atribuțiilor și rolurilor principale ale acestuia.

Scopul şi sarcinile principale legate de participarea la ore:

 • observarea și studierea analitică a activității profesionale ale profesorului care predă disciplina în cauză;
 • cunoașterea diferitelor forme de organizare a lecției;
 • monitorizarea evenimentelor didactice și a desfășurării lecțiilor;
 • observarea modului de utilizare a diferitelor procedee, metode, tehnici și instrumente didactice.

Criterii urmărite în cadrul lecțiilor:

 • locul, data, disciplina, ora, mentorul;
 • tipul, felul și obiectivele lecției;
 • comportamentul elevilor, caracteristicile manifestărilor acestora legate de procesul de învățare (deprinderi, abilități, nivelul de participare, disciplină, atenție, motivație etc.);
 • rolurile și comportamentul profesorului (comunicare, explicație, exemplificare, demonstrare etc.), respectiv particularitățile relației profesor-elev; etapele desfășurării lecției, momentele și situațiile de predare-învățare (verificarea cunoștințelor, tema pentru acasă, prezentarea, aprofundarea, formele de organizare, metodele didactice, procedeele de stimulare a motivației, tehnicile de verificare și evaluare etc.);
 • relația profesor-elev;
 • autoevaluarea asistării la lecții (concluzii privind cele mai importante evenimente din cadrul procesului instructiv-educativ asistat).

În cadrul practicii pedagogice studenții au obligația de a participa la 10 lecții.

Obiectivele principale urmărite în cadrul lecțiilor susținute

 • implicarea  studenților în organizarea procesului instructiv-educativ;
 • pregătirea studenților pentru planificarea și monitorizarea proceselor didactice;
 • obținerea de experiențe concrete privind planificarea și organizarea procesului didactic;
 • dezvoltarea competențelor pedagogice practice.

Sarcinile principale ale studenților în cadrul practicii pedagogice

 • studentul studiază proiectul de lecție și documentele oficiale întocmite de către profesorul- mentor în legătură cu procesul didactic;
 • studentul se informează cu privire la manualele, instrumentele didactice și alte materiale utilizate în clasă;
 • studentul pregătește în timp proiectul de lecție solicitat, proiectul didactic care certifică pregătirea sa pentru lecție, și le discută cu profesorul-mentorul, respectiv cadrul didactic responsabil de didactica disciplinei, care coordonează practica pedagogică;
 • studentul va obţine aprobare pentru susținerea lecției numai dacă proiectul de lecție, elaborat în timp util, a fost vizat și acceptat de către profesorul-mentor. 

Lecția de probă

 • studentul va susține în mod individual lecția proiectată , asumându-şi responsabilitatea pentru toate etapele acesteia.

Criterii pentru evaluarea lecției de probă:

 • realizarea obiectivelor și a sarcinilor, modul de soluționare a problemelor ivite, îndeplinirea cerințelor;
 • proporționalitate corespunzătoare între obiective și conținuturi;
 • calitatea proiectării și aplicării practice a activităților instructiv-educative (raportul dintre activitățile planificate și cele efectuate);
 • modurile de organizare a procesului de învățare (modalități de lucru, procedee, metode și tehnici, instrumente, materiale didactice etc.);
 • calitatea instrumentelor și a materialelor intuitive utilizate;
 • atmosfera lecției susținute.

În cadrul practicii pedagogice studenții au obligația de a susține 3-5 lecții de probă.

Lecția finală

Obiectivele lecției finale:

 • evaluarea competențelor și a pregătirii didactice a absolventului;
 • dovedirea de către absolvent că este capabil să-și armonizeze cunoștințele de care dispune cu prevederile curriculumului-cadru;
 • evaluarea abilităților și competențelor legate de organizarea și gestionarea proceselor instructiv-educative;
 • evaluarea gradului de utilizare eficientă a diferitelor metode, procedee și instrumente didactice, precum și a metodelor de evaluare.

Susținerea lecției finale este condiția prealabilă a participării la examenul final.

 

Calendar de evenimente

aprilie 2021

LuMaMiJoViDu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930