sapientia.ro

Pagina principală / Erasmus+ / Erasmus+ studenți outgoing /

Apel de concurs pentru mobilități studențești Erasmus+ pentru studii, anul universitar 2018/19, semestrul II.

Universitatea Sapientia organizează concurs pentru granturi studențești Erasmus+ pentru studii în anul universitar 2018/2019, semestrul II.

1. Scopul general al concursului de granturi: sprijinirea activităților de mobilitate internațională a studenților într-o universitate dintr-o țară din Uniunea Europeană.

Scopul prezentului apel: sprijinirea acțiunilor de mobilitate a studenților pentru studii în semestrul II. al anului universitar 2018/2019 (durata: un semestru care cuprinde și sesiunea, minim 3 luni, maxim 5 luni).

Numărul locurilor nu este limitat, lista locurilor disponibile pe facultăți se poate consulta la coordonatorii din facultăți și la punctul 3. al prezentului apel de concurs.

2. Grantul acordat

Grantul se acordă în euro. Suma grantului se calculează în funcție de țara instituției primitoare și a perioadei de mobilitate.

Granturile acordate în anul universitar 2018/2019 semestrul II.:

- Ungaria, Polonia, Slovacia: 470 EUR/lună;

- Danemarca, Franța, Germania, Italia, Portugalia, Spania: 520 EUR/lună.

Perioada de studii se poate combina cu o perioadă de plasament, în funcție de acordurile interinstituționale. Perioada minimă a mobilității combinate este un semestru care cuprinde și sesiunea, minim 3 luni, maxim 5 luni. Studentul trebuie să dovedească faptul că își va efectua mobilitatea la același instituție de învățământ superior și va lua la cunoștință că grantul lunar pentru toată perioada de mobilitate este același ca și grantul lunar pentru mobilități de studii.

3. Condiții de participare

Același student poate beneficia de grant Erasmus+ pentru o perioadă de maxim 12 luni în total pentru fiecare ciclu de studii (inclusiv granturile din perioada LLP și perioadele cu grant zero, mobilități de studii și de plasament), care include și perioada de mobilitate pentru care se candidează în cadrul prezentului concurs. Cei 12 luni se calculează cu calculatorul Erasmus+ și înseamnă 360 de zile (în cadrul programului Erasmus+ se consideră că fiecare lună are 30 de zile).

Candidatul poate fi studentul/masterandul care:

• are statut activ la Universitatea Sapientia, adică în semestrul actual este înscris, s-a înregistrat pentru acest an universitar în sistemul Neptun și are încheiat Contractul de studiu conform înțelegerii cu coordonatorul specializării; îndeplinește toate celelalte condiții ale concursului; studenții la studii de licență trebuie să aibă minim două semestre încheiate;

• este cetăţean român, sau cetăţean străin care posedă certificat de înregistrare respectiv permis de ședere valabil pe teritoriul României;

• cunoaşte cel puțin la nivel mediu limba în care doreşte să studieze în străinătate (dacă limba de predare nu va fi limba maghiară) și are acte doveditoare în acest sens;

• programa de studiu/de specializare planificată în străinătate este compatibilă cu planul de învățământ al specializării studentului (nu se pot prelungi studiile din cauza bursei Erasmus+);

• este de acord ca la nevoie să efectueze testarea online OLS a cunoștințelor de limbă atât înainte cât și după mobilitate, și să participe la cursurile online de limbă;

• declară că, cunoaște și acceptă regulamentul de mobilitate Erasmus+ pentru studenți al Universității Sapientia, care este disponibil pe site-urile facultăților și pe site-ul principal al universității aici;

• îndeplinește condițiile suplimentare impuse de Comisia Erasmus al facultății.

• Dacă studentul este înscris în paralel la mai multe specializări, atunci poate să-și depună candidatura legată numai pentru una dintre specializări.

• Studenții din anii terminali nu pot candida pentru grant de studii pentru semestrul II.

• Studenții aflați în prelungire de studii nu au dreptul să candideze pentru grant Erasmus+.

• Studenții reînmatriculați în anul universitar 2018/2019 nu au dreptul să candideze.

• Nu are dreptul să candideze cel care în ciclul de studiu actual a participat anterior la mobilitate pentru studii Erasmus+ dar nu a adus minimul de credite cerute de regulament sau nu a îndeplinit alte obligații contractuale.

Decizia pozitivă a Comisiei Erasmus din facultăți nu atrage după sine automat acordarea grantului, grantul se plătește numai după semnarea contractului de finanțare. Mobilitatea se va desfășura conform regulamentului de mobilitate valabil în momentul semnării contractului. Nu se poate încheia contract de finanțare cu studentul care nu și-a îndeplinit obligațiile minime de studii referitoare la toată durata de studii anterioare plecării în mobilitate (număr credite). Dacă după încheierea contractului de finanțare, în perioada de valabilitate al acesteia încetează statutul de student al participantului, atunci contractul de finanțare devine nul.

Se poate candida pentru mobilități în universități cu care avem acorduri interinstituționale referitoare la domeniul de studiu al candidatului, lista acestora se poate consulta la coordonatorul din facultate și aici.

Studentul al cărui candidatură este sprijinit de Comisia Erasmus al facultății dar nu primește loc cu bursă, poate să opteze pentru autofinanțare și să se ducă în mobilitate cu grant zero în cazul în care rămân locuri libere.

4. Documente necesare obligatorii și opționale:

1. Fişa candidatului. Formularul poate fi descărcat de aici, se va completa electronic, se predă listat și semnat. Se folosește exclusiv acest formular.

2. Declaraţie mobilitate Erasmus+. Formularul poate fi descărcat de aici, se va completa electronic în ambele limbi, se predă listat și semnat.

3. Scrisoare de recomandare din partea coordonatorului specializării.

4. Copie xerox a cărţii de identitate; în cazul cetățenilor străini se depune și o copie după certificatul de înregistrare/permisul de ședere.

5. Curriculum Vitae – în format Europass, în limba în care studentul își va desfășura mobilitatea Erasmus+ (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae).

6. Scrisoare de motivație – max. 2000 caractere (în limba în care își va desfășura mobilitatea în străinătate).

7. Certificat de competență lingvistică din limba în care își va desfășura mobilitatea. Nu se solicită certificatul de competență lingvistică în cazul în care studentul aplică la o instituție primitoare unde limba de predare este maghiara.

8.opțional: Documente legate de activități ştiinţifice universitare, de ex. participări la conferințe ştiinţifice studenţeşti sau concursuri academice, prima și ultima pagină a publicațiilor, respectiv prima și ultima pagină a revistei/volumului unde a apărut publicația, alte adeverințe sau diplome de participare referitoare la activitățile profesionale.

9.opțional: Adeverințe referitoare la activități sociale, de ex. voluntariat, participare la diferite activități Erasmus, activități efectuate în scopul universității, etc.

Este obligatoriu depunerea tuturor documentelor care nu sunt opționale.

Dosarul de candidatură trebuie depus într-un exemplar original la coordonatorul Erasmus al facultății. În mod excepțional cei care se află cu o bursă în străinătate pe toată durata perioadei de depunere a dosarelor, cu știința și acceptul Universității Sapientia, pot trimite dosarele electronic, în format .pdf, cu toate semnăturile necesare. După întoarcere dosarul se semnează și personal de către candidat.

Dosarele incomplete nu se iau în considerare. Lipsa semnăturilor, lipsa de date, nerespectarea termenului de predare duc la excluderea dosarului din concurs. Dosarele incomplete se pot completa până la expirarea termenului de predare.

Concomitent facultățile vor anunța pe site-urile web și pe aviziere următoarele informații: locurile la care se pot depune candidaturi pe specializări (în funcție de acordurile interinstituționale), condițiile suplimentare de participare impuse de Comisia Erasmus al facultății (de ex. interviu), criteriile de selecție, membrii Comisiei Erasmus.

La evaluarea candidaturilor: vor fi depunctate studenții străini care vor să-și efectueze mobilitatea în țara de origine; nu poate participa la mobilitate studentul care în ciclul de studiu actual a mai participat la mobilitate SMS dar nu a reușit să aducă minim 15 credite.

Perioada de depunere a candidaturilor: luni 24 septembrie – luni 8 octombrie 2018, orele 12:00.

Dosarele se depun la coordonatorii din cadrul facultăților:

• Miercurea Ciuc: Bors Hortenzia

• Cluj-Napoca: Sulyok Kármen

• Târgu Mureș: Keresztes Zsófia.

 

Cluj-Napoca, 19 septembrie 2018

Calendar de evenimente

ianuarie 2020

LuMaMiJoViDu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031