sapientia.ro

Pagina principală / Erasmus+ / Erasmus+ studenți outgoing (apeluri de concurs, relatări) /

Apel de concurs pentru mobilități studențești Erasmus+ pentru plasament (vara anului 2017) și studii (anul universitar 2017/18)

Condiţiile de participare la mobilităţile studenţeşti în cadrul Universităţii Sapientia. Accesaţi informaţiile în limba maghiară aici.

Apel de concurs pentru granturi: mobilități studențești Erasmus+

Mobilități pentru plasament (SMP), vara anului 2017

Mobilități pentru studii (SMS), anul academic 2017/2018

 

Universitatea Sapientia organizează concurs pentru granturi studențești în cadrul programului Erasmus+ pentru participarea la mobilități pentru plasament în vara anului 2017 și mobilități pentru studii în anul universitar 2017/2018.

1. Scopul general al concursului de granturi:sprijinirea activităților de mobilitate internațională a studenților într-o universitate sau o instituție de alt fel dintr-o țară din Uniunea Europeană.

Scopul prezentului apel este sprijinirea următoarelor activități:

·         Acțiuni de mobilitate a studenților pentru plasament în vara anului 2017 (durata: minim 2 luni, maxim 3 luni, mobilitatea trebuie să se încheie până la data de 15 septembrie 2017, în cazul noilor absolvenți până la data de 15 decembrie 2017). Număr granturi în total: 50.

·         Acțiuni de mobilitate a studenților pentru studii în anul universitar 2017/2018 (durata: un semestru, minim 3 luni, maxim 5 luni), se poate combina cu o perioadă de stagiu.

2. Grantul acordat

· Grantul se acordă în euro.Suma grantului se calculează în funcție de țara instituției primitoare, tipul mobilității și a perioadei de mobilitate. Avansul primit la plecare este de 80% din grantul total, excepție fiind noii absolvenți, care primesc un avans de 50%, restul sumei va fi plătit după depunerea dosarului de decont.

· Granturile acordate în anul universitar 2017/2018 pentru mobilități de studii sau combinate:

– Ungaria, Polonia, Slovacia: 450 EUR/lună;

– Danemarca, Franța, Germania, Italia, Spania: 500 EUR/lună.

· În cazul mobilităților pentru plasament sumele de mai sus se majorează cu 200 EUR pe lună.

3. Condiții de participare

· Candidatul poate fi student la studii de licență sau la studii de masterat. Se pot depune candidaturi exclusiv pentru mobilități care se vor realiza în ciclul de studiu în care studentul este înscris actual.

· Dacă studentul este înscris în paralel la două specializări, atunci poate să-și depună candidatura legată de ambele, dar poate primi grant numai pentru una dintre ele.

· Studenții aflați în prelungire de studii nu au dreptul să candideze pentru grant Erasmus+.

· Același student poate beneficia de grant Erasmus+ pentru o perioadă de maxim 12 luni în total pentru fiecare ciclu de studii (inclusiv granturile din perioada LLP și perioadele cu grant zero, mobilități de studii și de plasament), care include și perioada de mobilitate pentru care se candidează în cadrul prezentului concurs. Cei 12 luni se calculează cu calculatorul Erasmus+ și înseamnă 360 de zile (în cadrul programului Erasmus+ se consideră că fiecare lună are 30 de zile).

· Decizia pozitivă a Comisiei Erasmus din facultăți nu atrage după sine automat acordarea grantului, grantul se plătește numai după semnarea contractului de finanțare. Mobilitatea se va desfășura conform regulamentului de mobilitate studențească Erasmus+ valabil în momentul semnării contractului. Nu se poate încheia contract de finanțare cu studentul care nu și-a îndeplinit obligațiile minime de studii referitoare la toată durata de studii anterioare plecării în mobilitate (număr credite acumulate). Dacă după încheierea contractului de finanțare, în perioada de valabilitate al acesteia încetează statutul de student al participantului, atunci contractul de finanțare devine nul (excepție: contractul de finanțare pentru mobilități de plasament al noilor absolvenți).

· Studentul al cărui candidatură este sprijinit de Comisia Erasmus dar nu primește loc cu bursă, poate să opteze pentru autofinanțare și să se ducă în mobilitate cu grant zero în cazul în care rămân locuri libere.

· Candidatul poate fi studentul/masterandul care:

·      are statut de student activ la Universitatea Sapientia, adică în semestrul actual este înscris, s-a înregistrat pentru acest an universitar în sistemul Neptun și are încheiat Contractul de studiu conform înțelegerii cu coordonatorul specializării, și îndeplinește condițiile speciale ale concursului;

·      este cetăţean român, sau cetăţean străin care posedă certificat de înregistrare respectiv permis de ședere valabil pe teritoriul României;

·         cunoaşte cel puțin la nivel mediu limba în care doreşte să studieze în străinătate (dacă limba de predare/formare nu va fi limba maghiară) și are acte doveditoare în acest sens;

·         programa de studiu/de specializare planificată în străinătate este compatibilă cu planul de învățământ al specializării studentului (nu se pot prelungi studiile din cauza bursei Erasmus+);

·         este de acord ca la nevoie să efectueze testarea online OLS a cunoștințelor de limbă atât înainte cât și după mobilitate, și să participe la cursurile online de limbă;

·         declară că cunoaște și acceptă regulamentul de mobilitate Erasmus+ pentru studenți al Universității Sapientia, care este disponibil pe site-urile facultăților și pe site-ul principal al universității;

·      îndeplinește condițiile suplimentare impuse de Comisia Erasmus al facultății.

3.1 Condiții speciale de participare – concurs pentru granturi Erasmus+ pentru plasament (SMP)

· Număr granturi acordate în total: 50.

· Candidatul poate fi studentul la studii de licență sau la studii de masterat care la plecarea în mobilitate va avea cel puțin două semestre încheiate.

· Pentru noii absolvenți mobilitatea de plasament poate începe numai după ce au trecut cu succes de examenul de finalizare. Studentul care câștigă grant Erasmus+ dar nu participă sau este respins la examenul de finalizare în prima sesiune de examene a specializării (în iunie/iulie/septembrie), își pierde dreptul la grantul Erasmus+ în momentul afișării rezultatelor.

· Noii absolvenți primesc un avans de 50% la plecarea în mobilitate, restul sumei va fi virat după depunere dosarului de decont.

· Mobilitățile de plasament vor avea loc în perioada 1 iunie – 15 septembrie 2017, cu excepția noilor absolvenți pentru care perioada în care trebuie să aibă loc acțiunile de mobilitate este 1 iulie – 15 decembrie 2017. Durata mobilității este de minim 2 luni consecutive, în același instituție primitoare, și poate fi maxim trei luni la cererea instituției primitoare.

· Mobilitățile de plasament pot fi efectuate în instituții unde studentul îndeplinește sarcini care sunt în strânsă legătură cu specializarea participantului. Nu se pot sprijini acțiuni de mobilitate în instituții ale UE, lista completă: http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en. O anumită acțiune de mobilitate pentru plasament trebuie să aibă loc în cadrul unei singure instituții primitoare, o mobilitate SMP nu poate avea mai multe instituții primitoare.

· Lista universităților cu care avem acord interinstituțional pentru mobilități pentru plasament se poate consulta la coordonatorii din cadrul facultăților, pagini web care ajută la găsirea unei instituții primitoare pentru stagiu pot fi găsite aici.

3.2 Condiții speciale de participare – concurs pentru granturi Erasmus+ pentru studii (SMS)

· Se poate candida pentru universități cu care avem acorduri interinstituționale referitoare la domeniul de studiu al candidatului (lista acestora se poate consulta pe paginile web ale facultăților și la coordonatorul din facultate).

· Perioada de studii se poate combina cu o perioadă de plasament, în funcție de acordurile interinstituționale. Cele două activități trebuie să se desfășoare simultan sau unul după altul, perioada mobilității combinate este de minim 3 luni sau un semestru. Studentul trebuie să dovedească faptul că își va efectua mobilitatea la același instituție de învățământ superior. Grantul lunar pentru perioada de stagiu este același ca și grantul lunar pentru perioada de studii.

· Studenții care candidează pentru SMS și pentru care anul academic 2017/2018 va fi an terminal au dreptul să candideze numai pentru granturi de studii pentru semestrul I.

· Studenții la studii de licență trebuie să aibă minim două semestre încheiate în momentul plecării în mobilitate.

4. Documente necesare obligatorii și opționale:

1. Fişa candidatului. Formularul pentru stagiu poate fi descărcat de aici, formularul pentru studii poate fi descărcat de aici. Se va completa electronic, se va preda listat și semnat.

2. Declaraţie mobilitate Erasmus+. Formularul poate fi descărcat de aici,se va completa electronic în ambele limbi, se predă listat și semnat.

3. Scrisoare de recomandaredin partea coordonatorului specializării.

4. Copie xerox a cărţii de identitate; în cazul cetățenilor străini se va depune și o copie după certificatul de înregistrare/permisul de ședere.

5. Curriculum Vitae – în format Europass, în limba în care studentul își va desfășura mobilitatea Erasmus+ (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae).

6. Scrisoare de motivație – max. 2000 caractere (în limba în care își va desfășura mobilitatea în străinătate).

7. Certificat de competență lingvistică din limba în care candidatul își va desfășura mobilitatea. Nu se solicită certificatul de competență lingvistică în cazul în care studentul candidează la o instituție primitoare unde limba de predare/formare este maghiara.

8. opțional: Documente legate de activități ştiinţifice, de ex. participări la conferințe ştiinţifice studenţeşti sau concursuri academice, prima și ultima pagină a publicațiilor, respectiv prima pagină a revistei/volumului unde a apărut publicația, alte adeverințe sau diplome de participare referitoare la activitățile profesionale.

9. opțional: Adeverințe referitoare la activități sociale, de ex. voluntariat, participare la diferite activități Erasmus, activități efectuate în scopul universității, etc.

Este obligatoriu depunerea tuturor documentelor care nu sunt opționale.

Dosarul de candidatură trebuie depus într-un exemplar original la coordonatorul Erasmus al facultății. Cel care depune mai multe candidaturi trebuie să atașeze documentele originale numai la una dintre dosare, celelalte dosare vor conține cópii. Dosarele incomplete nu se iau în considerare. Lipsa semnăturilor, lipsa de date, nerespectarea termenului de predare duc la excluderea dosarului din concurs. Dosarele incomplete se pot completa până la expirarea termenului de predare.

Concomitent facultățile vor anunța pe site-urile web și pe aviziere următoarele informații: locurile la care se pot depune candidaturi pe specializări (în funcție de acordurile interinstituționale), condițiile suplimentare de participare impuse de Comisia Erasmus al facultății (de ex. interviu), criteriile de selecție, membrii Comisiei Erasmus.

Termen de depunere a candidaturilor: miercuri 22 martie 2017, orele 15:00.

Dosarele se depun la coordonatorii din cadrul facultăților:

·         Miercurea Ciuc: Bors Hortenzia

·         Cluj-Napoca: Albert Katalin

·         Târgu Mureș: Szabadi Szidónia.

 

Cluj-Napoca, 01 martie 2017

Calendar de evenimente

octombrie 2020

LuMaMiJoViDu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031