sapientia.ro

Pagina principală / Proceduri recunoaştere / Proceduri recunoaştere /

Procedura de recunoaştere automată pe cale electronică a diplomei de doctor şi a titlurilor de doctor în ştiinţe obţinute în instituţii de învăţământ

La cererea persoanelor vizate, Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate (state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Elveţia), precum cele incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5825/2016.

La cererea persoanelor vizate, Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca recunoaşte diploma de doctor şi titlul de doctor în ştiinţe obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate (state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Elveţia), precum cele incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5825/2016, pentru cadrele didactice angajate în calitate de cadre didactice titulare (cu contract de muncă pe durată nedeterminată) sau asociate (cu contract de muncă pe durată determinată sau plata cu ora), respectiv ca cercetători, în conformitate cu Metodologia de recunoaştere automată a diplomei de doctor şi titlului de doctor în ştiinţe obţinute în instituţii de învăţământ superior din străinătate, aprobată de Senatul Universităţii Sapientia.

Procedura se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană.

Toată procedura de recunoaştere pe cale electronică a diplomei de doctor şi titlului de doctor în ştiinţe se derulează prin portalul PCUe (Punctul de Contact Unic electronic. (Procedura în detaliu poate fi consultată aici.)

Recunoaşterea diplomei de doctor şi titlului de doctor în ştiinţe este valabilă şi produce efecte juridice în cadrul Universităţii Sapientia, conform reglementărilor legale în vigoare.

Documente necesare– scanate, în format pdf. sau jpg:

  1. Cerere (conform formularului tip)
  2. Diploma de doctor
  3. Copia actului de identitate (carte de identitate, paşaport)
  4. Dovada schimbării numelui, după caz
  5. Rezumatul tezei în limba maghiară sau engleză

Termenul de rezolvare a solicitării: 30 de zile de la lansarea cererii prin PCUe

Criterii pentru recunoaştere:

  • Identificarea instituţiei care a eliberat diploma de doctor. Dacă instituţia în cauză nu aparţine în mod univoc în categoria instituţiilor de învăţământ superior acreditate din Uniunea Europeană, din Spaţiul Economic European sau din Elveţia, respectiv a celor cuprinse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5825/2016, procedura de recunoaştere se încheie, solicitantul fiind îndrumat prin notificare prin PCUe cătreCNRED (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).
  • Examinarea autenticităţii diplomei de doctor. Dacă se ridică suspiciuni privind autenticitatea documentului, procedura de recunoaştere se încheie solicitantul fiind îndrumat prin notificare prin PCUe către CNRED.
  • Identificarea domeniului de care aparţine titlul ştiinţific şi echivalarea acestuia conform nomenclatorului domeniilor de studii universitare de doctorat din România..
  • Dacă din documentele depuse nu se poate stabili în mod univoc domeniul, comisia poate solicita clarificări, prin depunerea tezei de doctorat sau a altor documente doveditoare. În acest caz decizia comisiei va fi luată după analizarea documentaţiei suplimentare, depuse prin PCUe.

Atestatul de recunoaştere a diplomei de doctor şi titlului de doctor în ştiinţe, în format electronic purtând semnătura digitală a rectorului, se transmite solicitantului prin portalul PCUe. Un exemplar în format letric al deciziei va fi înregistrat la Rectorat, şi va fi arhivat în dosarul personal al solicitantului.

Dacă comisia declină recunoaşterea diplomei de doctor şi titlului de doctor în ştiinţe, solicitantul va fi înştiinţat prin portalul PCUe.

Procedura de contestare, căi de atac:

Solicitantul are dreptul de a contesta decizia comisiei de recunoaştere privind domeniul de care aparţine titlul ştiinţific, în termen de 5 zile de la postarea înştiinţării. Contestaţia va fi depusă la Rectoratul Universităţii.

În termen de 14 zile de la depunerea contestaţiei se va răspunde persoanei în cauză.

Ulterior decizia definitivă a universității de recunoaștere sau nerecunoaștere a diplomei de doctor şi titlului de doctor în ştiinţepoate fi atacată la instanțele de judecată.

 

Calendar de evenimente

decembrie 2021

LuMaMiJoViDu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031