sapientia.ro

Pagina principală / Proceduri recunoaştere / Proceduri recunoaştere /

Procedura de recunoaştere automată pe cale electronică a funcţiei didactice obţinute în instituţii de învăţământ superior din străinătate

La cererea persoanelor vizate, Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca recunoaşte funcţia didactică în ştiinţe obţinută în instituţii acreditate de învăţământ universitar din străinătate (state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European şi din Elveţia), precum cele incluse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5825/2016, pentru cadrele didactice asociate ale Universităţii Sapientia, angajate cu contract de muncă pe durată determinată prin cumul sau prin plata cu ora, în conformitate cu Metodologia de recunoaştere a titlurilor didactice obţinute în instituţii universitare din străinătate, aprobată de Senatul Universităţii Sapientia.  

Procedura se aplică cetăţenilor români şi cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană.

Recunoaşterea funcţiei didactice conform prezentei proceduri nu înseamnă îndeplinirea standardelor stabilite pentru ocuparea posturilor didactice în cadrul Universităţii Sapientia, pentru acest scop fiind valabile prevederile Regulamentului pentru ocuparea posturilor didactice al Universităţii.

Recunoaşterea funcţiei didactice este valabilă şi produce efecte juridice în cadrul Universităţii Sapientia, conform reglementărilor legale în vigoare.

Toată procedura de recunoaştere pe cale electronică a funcţiei didactice se derulează prin portalul PCUe (Punctul de Contact Unic electronic. (Procedura în detaliu poate fi consultată aici.)

Documente necesare– scanate, în format pdf. sau jpg:

  1. Cerere (conform formularului tip)
  2. Diploma de doctor
  3. Copia actului de identitate (carte de identitate, paşaport)
  4. Dovada schimbării numelui, după caz
  5. Dovada funcţiei didactice, eliberat de o instituţie de învăţământ superior prevăzută la art. 1

Termenul de rezolvarea solicitării: 30 de zile de la lansarea cererii prin PCUe

Criterii pentru recunoaştere:

  • Identificarea instituţiei care a eliberat adeverinţa privind funcţia didactică a solicitantului. Dacă instituţia în cauză nu aparţine în mod univoc în categoria instituţiilor de învăţământ superior acreditate din Uniunea Europeană, din Spaţiul Economic European sau din Elveţia, respectiv a celor cuprinse în Lista universităţilor de prestigiu din alte state aprobată prin Ordinul ministrului nr. 5825/2016, procedura de recunoaştere se încheie, solicitantul fiind îndrumat prin notificare prin PCUe cătreCNRED (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor).
  • Examinarea autenticităţii diplomei de doctor. Dacă se ridică suspiciuni privind autenticitatea documentului, procedura de recunoaştere se încheie solicitantul fiind îndrumat prin notificare prin PCUe către CNRED.

Decizia de recunoaştere a funcţiei didactice, în format electronic purtând semnătura digitală a rectorului, se transmite solicitantului prin portalul PCUe. Un exemplar în format letric al deciziei va fi înregistrat la Rectorat, şi va fi arhivat în dosarul personal al solicitantului.

Dacă comisia declină recunoaşterea funcţiei didactice, solicitantul va fi înştiinţat prin portalul PCUe.

Procedura de contestare, căi de atac:

Solicitantul are dreptul de a contesta decizia comisiei de recunoaştere în termen de 5 zile de la postarea înştiinţării. Contestaţia va fi depusă la Rectoratul Universităţii.

În termen de 14 zile de la depunerea contestaţiei se va răspunde persoanei în cauză.

Ulterior decizia definitivă a universității de recunoaștere sau nerecunoaștere a funcţiei didacticepoate fi atacată la instanțele de judecată.

 

Calendar de evenimente

decembrie 2021

LuMaMiJoViDu
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031